Wednesday, November 14, 2012

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ VÀ GIẤC MỘNG BÁ QUYỀN… cái gọi là ‘chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc’ chỉ là ‘chủ nghĩa tư bản kiểu Trung Quốc’ và cái gọi là ‘Đảng Cộng sản Trung Quốc’ thực chất chỉ là một ‘đảngsặc mùi dân tộc bá quyền nước lớn’.
Rất mong những ai còn mù quáng hãy nhìn thấy sự thực đó để mau mau tỉnh ngộ. 
Và tôi cũng xin cảnh cáo những người cũng biết rõ thực chất đó nhưng làm ngơ như không biết nhằm lợi dụng để mưu cầu lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân.
Nhưng bất hạnh thay cho Dân tộc Việt Nam là dường như những người “biết rõ”và “làm ngơ” đó đều đang đi tiên phong cả trong đám “lợi ích nhóm” lẫn đám vẫn cao giọng chống “lợi ích nhóm”.

Báo cáo chính trị và giấc mộng bá quyền

Phỏng vấn ông Dương Danh Dy
Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đang vào hồi nước rút trước khi công bố thành phần lãnh đạo mới.
Trong phiên khai mạc hôm 8/11, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đọc báo cáo chính trị, trong đó có đưa ra nhiều chi tiết quan trọng về đường hướng của Đảng CSTQ.
BBC đã hỏi chuyện nhà nghiên cứu Dương Danh Dy về báo cáo chính trị của ông Hồ Cẩm Đào.

Ông Dương Danh Dy: Trưa ngày 8/11/2012, tôi lấy được bản “trích yếu” Báo cáo chính trị tại Đại Hội 18 của ĐCS Trung Quốc từ trên mạng chính thức của Trung Quốc, sáng ngày 9/11/2012 tôi lấy được toàn văn, nhưng không rõ vì sao bản đầu tiên không viết rõ “ba đại diện” mà chỉ đề đồng chí ** , và phải đến cuối ngày hôm ấy, mới lấy được bản “toàn văn” mà tôi cho là hoàn hảo.
Qua mấy ngày đọc và suy ngẫm, bước đầu có mấy nhận xét sau:
Đối với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông: Khi tổng kết công tác 5 năm và 10 năm qua báo cáo chính trị đã viết: “… tổng kết quá trình 10 năm phấn đấu, thấy điều quan trọng nhất là chúng ta đã kiên trì lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưỏng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “ba đại diện” làm chỉ đạo…”
Thế nhưng khi nói về nhiệm vụ “đi con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” báo cáo này viết: “Hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc bao gồm hệ thống lý luận khoa học là lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “ba đại diện”, quan niệm phát triển khoa học.”
Có nghĩa là ở đây đã không hề nhắc tới chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông.
Lần này ĐCS Trung Quốc đã từ bỏ cái chủ nghĩa và tư tưởng mà họ từng tôn thờ hoặc có lúc “khoác áo tôn thờ” một cách dứt khoát không luyến tiếc nhưng rất “lịch sự” chứ không “báng bổ” như thường làm, vì vẫn khẳng định công lao của Mao Trạch Đông dù nói ông ta mắc sai lầm nghiêm trọng.
BBC: Thưa ông vậy có thể khẳng định sự chuyển hướng về tư tưởng hay không?
Ông Dương Danh Dy: Qua những điều trình bày trên có thể khẳng định: Đại hội 18 khởi đầu cho sự từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông với tư cách là tư tưởng chỉ đạo cho mọi đường lối chính sách của ĐCS Trung Quốc từ nay trở đi.
Chưa biết trong Điều lệ Đảng sửa đổi họ có duy trì tinh thần này hay không, nhưng nếu có viết tới thì có lẽ cũng chỉ là hình thức.
Từ đó thấy, cái gọi là “chủ nghĩa xã hội”, “đảng cộng sản”… của họ chỉ là những “mỹ từ” dùng để che đậy một thực chất: cái gọi là “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” chỉ là “chủ nghĩa tư bản kiểu Trung Quốc” và cái gọi là “Đảng Cộng sản Trung Quốc” thực chất chỉ là một “đảng sặc mùi dân tộc bá quyền nước lớn”.
Rất mong những ai còn mù quáng hãy nhìn thấy sự thực đó để mau mau tỉnh ngộ.
Và tôi cũng xin cảnh cáo những người cũng biết rõ thực chất đó nhưng làm ngơ như không biết nhằm lợi dụng để mưu cầu lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân.
Đúng là Trung Quốc đang xây dựng và phát triển chủ nghĩa tư bản đấy, nhưng đó là chủ nghĩa tư bản độc đảng, dân tộc bá quyền không có sự tranh luận, kiềm chế… lẫn nhau của chủ nghĩa tư bản đa đảng, nên sự nguy hiểm tăng lên nhiều lần.
BBC: Về chính sách đối ngoại, ông có bình luận gì ạ?
Ông Dương Danh Dy: Ngoài những lời “hoa mỹ” nói về đường lối “yêu chuộng hòa bình”, muốn “chung sống tốt với các nước xung quanh, và các nước đang phát triển” như vẫn thường nói ra, Báo cáo đã thẳng thừng nêu: “…thúc đẩy xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới…” chứ không còn nêu: “thế giới đa cực” hoặc “một siêu đa cường” như truớc đây vẫn nói.
Điều này cho thấy về đại thể Trung Quốc sẽ không “né tránh” Mỹ nữa mà trong tương lai những ma sát thậm chí xung đột Trung-Mỹ sẽ gia tăng và gay gắt hơn.
Tôi cũng xin nói ngay ở đây: qua phương châm “quán triệt… sự chỉ đạo của chiến lược tăng cường quân sự tiến cùng thời đại, quan tâm chú trọng cao độ tới an toàn biển…”, ta có thể dự báo rằng biển đảo, mà trước hết là Biển Đông và biển Hoa Đông sẽ là nơi Trung Quốc tiếp tục dòm ngó và rất có thể là nơi họ “kiếm cớ lấn chiếm” với quy mô lớn.
Câu nói ‘hòa thuận với các nước xung quanh’ sẽ chỉ là những lừa bịp.
BBC: Một điểm chính yếu là xây dựng quân đội, Báo cáo chính trị đề cập thế nào, thưa ông?
Ông Dương Danh Dy: Chủ trương “ Xây dựng và củng cố quốc phòng và quân đội lớn mạnh xứng đáng với vị thế của nước ta và thích ứng với lợi ích an ninh và phát triển quốc gia”, “..” không ngừng phát triển và đi sâu chuẩn bị đấu tranh quân sự”, “nâng cao năng lực đánh thắng chiến tranh cục bộ trong điều kiện thông tin hoá..” v.v. cho thấy lòng hiếu chiến của nhà cầm quyền Bắc kinh thế hệ mới đã bộc lộ rõ ràng.
Cần nhấn mạnh điều này nữa, người Việt Nam và ngay cả người Trung Quốc vẫn thường nói “dân giàu nước mạnh” nhưng bây giờ giới lãnh đạo Trung Quốc không nói thế nữa, trong Báo cáo này họ đã viết rõ ràng “nước giàu quân mạnh”.
Cùng với việc tập trung sức xây dựng quân đội, họ không coi nhẹ “tăng cường thực lực và sức cạnh tranh tổng thể của văn hoá” , “xây dựng cường quốc văn hoá” …
Xin trăm ngàn lần cảnh giác trước những ý đồ đen tối đó.
Mười năm qua là những năm mà Trung Quốc thấm thía bài học: để tăng trưởng nhanh đã bất chấp ô nhiễm môi trường, tàn phá tài nguyên… cũng như để cho khoảng chênh lệch giữa người giàu và người nghèo, giữa thành phố và nông thôn, giữa các vùng ngày càng thêm lớn.
Tuy chưa để xảy ra sự kiện Thiên An Môn lần nữa, nhưng những hành động bất mãn của quần chúng bị đàn áp vẫn ngày một tăng, nguy cơ các vùng dân tộc đòi độc lập, đòi tách ra vẫn ngày càng gay gắt.
Báo cáo tuy có coi trọng và đề xuất một số chính sách, biện pháp để khắc phục, hạn chế, nhưng xem ra rất ít hiệu quả.
Tuy vậy cũng cần chỉ ra rằng, ban lãnh đạo Trung Quốc cũng đã học được một số điều trong khi hội nhập với thế giới.
Họ bắt đầu biết coi trọng văn minh sinh thái, và chấp nhận một số cái (có thể đối với một số cái chỉ là ngoài miệng) như “trò chơi cùng thắng”, “dân chủ”… trong luật chơi quốc tế mới.
Thế nhưng những “phục thiện” đó chỉ có hiệu quả thực khi họ từ bỏ giấc mộng bá quyền.
Nhưng điều này chắc chắn là không thể đối với ban lãnh đạo mới Bắc Kinh.
———

Ủa, Trung Quốc bỏ Mác- Lê thật a?

Hu hu hổng biết đồng chí Un có tư tưởng gì không để mà theo
Mấy hôm trước dân mạng bàn tán ĐCS TQ bỏ chủ nghĩa Mác- Lê, chỉ theo thuyết “Ba đại diện” của Đặng Tiểu Bình nhưng mình chưa tin. Không thể căn cứ vào cái thông báo đại hội 18 ĐCS TQ không nhắc tới Chủ nghĩa Mac- Lê, tư tưởng ông Mao rồi bảo họ đã bỏ. Phải chờ nghe cái báo cáo chính trị của ông Hồ Cẩm Đào đọc tại đại hội, sau đó phải xem điều lệ Đảng của họ lấy cái chi làm kim chỉ nam mới biết chắc họ có bỏ hay không.
Nhưng bữa nay nghe bác Dương Danh Dy nói thì mình tin. Chính bác đã đọc báo cáo chính trị bằng tiếng Tàu trên mạng chính thức của TQ ( tại đây). Bác Dương Danh Dy tóm lại trong báo cáo chính trị thế này:”Đối với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông: Khi tổng kết công tác 5 năm và 10 năm qua báo cáo chính trị đã viết: “… tổng kết quá trình 10 năm phấn đấu, thấy điều quan trọng nhất là chúng ta đã kiên trì lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưỏng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “ba đại diện” làm chỉ đạo…”
 Thế nhưng khi nói về nhiệm vụ “đi con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” báo cáo này viết: “Hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc bao gồm hệ thống lý luận khoa học là lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “ba đại diện”, quan niệm phát triển khoa học.”
 Có nghĩa là ở đây đã không hề nhắc tới chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông.”
 Tất nhiên phải chờ đọc điều lệ Đảng TQ nữa, nhưng  rứa cũng đã rõ rồi. Họ không xổ toẹt chủ nghĩa Mac- Lê và tư tưởng ông Mao, vẫn ghi nhận chủ nghĩa đó tư tưởng đó nhưng họ không dùng nữa. Để xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc TQ, họ chọn tư tưởng Đặng Tiểu Bình, nói thế cho nó nhanh.
Hu hu bây giờ chỉ còn ba nước lấy chủ nghĩa Mác- Lê làm kim chỉ nam nữa thôi, đó  là Cu Ba, Việt Nam và Bắc Triều. Cu Ba thì nghe nói đaị hội đảng vừa rồi họ không trưng ảnh Mác- Lê ra nữa, trước sau gì họ cũng bỏ. Rốt cuộc chỉ còn lại Việt Nam với Bắc Triều.
Chủ nghĩa xã hội đặc sắc của Việt Nam là thế nào đây? Làm bạn với đồng chí Kim Jong Un ( còn ai nữa mà không làm bạn), không lẽ lấy tưởng  đồng chí Un làm kim chỉ nam? Đồng chí Un mới chỉ vĩ đại trong trò chơi điện tử chứ có tư tưởng gì đâu. Hay là theo tư tưởng đồng chí Đặng Tiểu Bình, người đã từng đòi dạy cho Việt Nam một bài học?
Theo ai đây ối cụ Tổng ôi!
Nguyễn Quang Lập

6 comments:

 1. Sau khi xác nhận đã 'loại trừ' Cuba, 'khoanh vùng' còn lại 2 nc là Bắc Tr. tien & VN. Lấy Tư tuong nào làm Kim chỉ nam cho VN ư? Tư tưởng ĐT.Bình là qua rõ rồi thi DTB đã từng day cho VN 1 bài hoc tức là Thày dạy trò hay nói cách khác TRÒ PHẢI THEO THẦY, chứ theo ai bây giờ, ko theo thì bị cho là phản thầy a?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Từ khi nào & những ai (phải chịu tr. nhiêm)là người đâu tiên 'rước'Trung Cộng & tôn thờ TC làm thầy để đến giờ phút này cả dân tôc VN phải gánh chịu những khổ đau đày đọa mà chưa có lối thoát như thế này đây?!!!

   Delete
 2. Bài viết của Bác hay và đúng quá ! họ hiểu cả đấy,nhưng không làm theo được vì nếu làm theo là tự thắt thòng lọng vào cổ mình và gia đình mình ,bao nhiêu năm tham nhủng hối lộ làm giàu trên xương máu của muôn dân và đất nước sẻ tan thành tro bụi /đả từ lâu bọn chúng đả thỏa thuận mọi việc ngay trên lưng người VN/bọn chúng biết và hiểu rỏ nhửng việc chúng làm là sai ,nhưng không sửa được ,chúng biết rỏ từ năm 79 khi họ đặng dạy cho VN 1 bài học/sai lầm không rút ra được ngày càng lún sâu/ngay cả khi bọn tàu chiếm hoàng sa và ngày càng ráo riết tăng tốc xây dựng trên vùng đất cướp được với sự đồng lỏa của người anh em VN /người dân đả quá rỏ giọng điệu khẩu phật tâm xà sau 37 năm /thằng mỷ thật là đểu .nó bỏ chạy để dân VN hiểu thế nào là tự do"Đối với chúng ta thì thật là bình thường ,nhưng có nhửng dân tộc phải đổi lấy sự tự do bằng mạng sống của mình "Obama/bây giờ thì các bạn đả rỏ rồi/cái giá đắt
  vô cùng

  ReplyDelete
 3. Theo tôi thì có hai hình ảnh CS đã diễn ra trong xã hội VN . Đó là CS thật , CS chuyên chính vô sản làm ăn tập thể , lên án làm ăn cá thể . Nhưng cố gắng không ngoi ngóp nổi suốt thời kỳ bao cấp , từ CS thật Mác Lê phải chuyển hướng thành XHCN của Đặng tiểu Bình .

  Cái XHCN với nền kinh tế Thị trường định hướng XHCN là CS giả vì quá sợ cái thật bẽ bàng , nhưng trót là CS trong thế phóng lao đành phải theo lao . Chi bằng phải xài đỡ cái made in CS giả cho đỡ ngượng .

  ĐCSTQ giả hiệu treo đầu heo CS , bán thịt cầy Tư bản , thế mà đắt khách sống còn . Nhưng làm ăn gian xảo thì chắc chắn không bền , ắt có ngày , có thằng phản chủ tranh ăn tự trình làng hô toáng lên sự thật , thế là vỡ nợ sập tiệm .

  Lãnh đạo Đảng biết tỏng điều này , cũng thầm ước ao sao không là Tư bản thật sự cho đỡ khổ , cho Tài sản lâu nay thâu tóm có danh chính ngôn thuận là của riêng chính mình . Khỏi phải nằm đêm thấp thỏm e sợ tập đoàn CS nỗi hứng tuyên bố quản lý bất tử .

  Thế mới biết được ở cái cõi đời này có lắm chuyện khó tin nhưng có thật . Chính là , những con người CS giả hiệu vẫn một lòng phất cờ Đảng giả và hô vang Đảng CS ta lãnh đạo ưu Việt , Đảng CS muôn năm .

  Một XHCN biến hoá khôn lường , thần thông Quảng đại chẳng thua gì Tề Thiên đại Thánh . Rồi đây XHCN sẽ xuất hiện bầy đàn con cháu Tề Thiên , những con người giả danh CS đội lốt khỉ làm người .

  Một xã hội giả danh CS , giả danh dân chủ , giả danh tự do . Đấy chính là XHCN ưu việt đấy sao ?

  Thế thì kêu gọi nhau chấn chỉnh , phê rồi tự phê chẳng khác chi ĐCS quangr cáo một vở hát chèo , với thành phần diễn viên CS giả mạo ưu tú , trình diễn vở tuồng Nguỵ Quân Tử do chính Đảng ta biên soạn và đạo diễn hay sao ?

  Một xã hội xài hàng giả , đạo Đức giả . Lạ đii kêu diệt tham nhũng hối lộ , khác chi cầm dao tự cưa cổ mình .

  ReplyDelete
 4. Thế là khổ rồi cụ Tổng ơi! TS,GS Mac-Le rồi đây phải đi quét rác thôi cụ Tổng à. Ôi, tôi buồn lắm lắm

  ReplyDelete
 5. Nói như Cụ Dy thì Trung quốc sẽ giống như chế độ phát xít của Hitle sao?

  ReplyDelete