Monday, February 25, 2013

5365 NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬ ĐỔI HIẾN PHÁP 1992

DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 17)

Để ký tên vào Lời kêu gọi này, xin đồng bào trong và ngoài nước gửi e-mail về địa chỉ kiennghisuadoihienphap2013@gmail.com, ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, chức danh (nếu có) và địa chỉ.
Danh sách dưới đây đã được rà soát để loại bỏ trùng tên.
TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 16
Đợt 17:
 1. Văn Tạo, GS, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Hà Nội
 2. Trịnh Thanh Tùng, hoạ sĩ, TP HCM
 3. Đinh Quang Tuy, lao động phổ thông,NamĐịnh
 4. Hoàng Văn Chiến, nghề tự do, Hà Nội
 5. Trần Văn Luyện, sĩ quan dự bị, Thái Bình
 6. Lê Thị Thanh, lao động phổ thông, Hà Nội
 7. Hoàng Thị Thoa, giáo viên, Hà Nội
 8. Nguyễn Văn Phú, công nhân, Thanh Hóa
 9. Trần Vũ Thanh Trúc, sinh viên, Thanh Hóa
 10. Phạm Văn Thảo, lao động phổ thông,NamĐịnh
 11. Hồ Thị Hường, lao động phổ thông, Nghệ An
 12. Vũ Hiến, lao động phổ thông, HàNam
 13. Phạm Vũ Hào, lao động phổ thông, HàNam
 14. Hoàng Văn Đường, nghề tự do,NamĐịnh
 15. Phạm Văn Thoán, nghề tự do,NamĐịnh
 16. Hoàng Văn Lang, nghề tự do,NamĐịnh
 17. Bùi Duy Thiện, kinh doanh, Hà Nội
 18. Nguyễn Văn Nghĩa, công nhân, Thái Bình
 19. Nguyễn Văn Hoàn, nhân viên,NamĐịnh
 20. Lê Văn Trình, lao động phổ thông,NamĐịnh
 21. Đinh Văn Phát, lao động phổ thông,NamĐịnh
 22. Nguyễn Văn Đoàn, lao động phổ thông,NamĐịnh
 23. Nguyễn Văn Tâm, lao động phổ thông,NamĐịnh
 24. Nguyễn Văn Viên, lao động phổ thông,NamĐịnh
 25. Tòng Văn Tháp, lao động phổ thông,NamĐịnh
 26. Đỗ Văn Đình, lao động phổ thông, Thái Bình
 27. Hoàng Như Quỳnh, nghề tự do, Hà Nội
 28. NguyễnNamAn, sinh viên, Hà Nội
 29. Phạm Thùy Linh, sinh viên, Hà Nội
 30. Phạm Đức Huy, công nhân, Hà Nội
 31. Phạm Khánh Huyền, học sinh, Hà Nội
 32. Nguyễn Thị Liên, cán bộ, Hà Nội
 33. Nguyễn Thị Thoan, sinh viên,NamĐịnh
 34. Phạm Thị Nguyệt, nhân viên văn phòng, Hưng Yên
 35. Nguyễn Đăng Doanh, sinh viên, Thái Bình
 36. Nguyễn Thị Thủy, nghề tự do, Thái Bình
 37. Nguyễn Văn Báu, hưu trí, Hà Nội
 38. Nguyễn Hằng Nga, kế toán, Hà Nội
 39. Trần Thị Nhung, làm ruộng,NamĐịnh
 40. Phạm Bá Thống, lái xe, Hà Nội
 41. Nguyễn Thị Nga, kế toán, Hà Nội
 42. Vũ Thị Thu, làm ruộng,NamĐịnh
 43. Ngô Thị Tuyết, kinh doanh, Hà Nội
 44. Vũ Thị Loan, làm ruộng,NamĐịnh
 45. Nguyễn Hoài Thu, dược sĩ, Hà Nội
 46. Đỗ Anh Tuấn, học sinh, Hà Nội
 47. Nguyễn Văn Quyết, học sinh, Hà Nội
 48. Nguyễn Văn Hiến, sinh viên,NamĐịnh
 49. Trần Văn Tuấn, công nhân, Thái Bình
 50. Nguyễn Hữu Đan, sinh viên, Thái Bình
 51. Đinh Văn Toan, lao động tự do,NamĐịnh
 52. Phạm Văn Toàn, lao động tự do, Hà Nội
 53. Hoàng Thị Thơm, nội trợ, HàNam
 54. Đặng Lan Phương, giáo viên, Hà Nội
 55. Phạm Thị Thúy, sinh viên, Thái Bình
 56. Nguyễn Thị Hân, lao động tự do, Hà Nội
 57. Lê Thị Thành, hưu trí,NamĐịnh
 58. Ngô Thị Báu, hưu trí, Hà Nội
 59. Vũ Ánh Đức, nghề tự do, Hà Nội
 60. Nguyễn Văn Nam, học sinh, Hà Nội
 61. Nguyễn Văn Lập, hưu trí, Hà Nội
 62. Nguyễn Thị Thu Hiền, học sinh, Hà Nội
 63. Nguyễn Đức Hải, học sinh, Hà Nội
 64. Nguyễn Thị Vinh, nghề tự do, Hà Nội
 65. Phạm Thị Hiền, hưu trí, Hà Nội
 66. Đỗ Thị Cúc, nghề tự do, Hà Nội
 67. Nguyễn Văn Quang, sinh viên, Hà Nội
 68. Nguyễn Tiến Khanh, sinh viên, Hà Nội
 69. Trần Minh Quang, hưu trí, Hà Nội
 70. Nguyễn Thị Mỹ Thanh, sinh viên, Hà Nội
 71. Phạm Quang Tiến, nghề tự do, Thái Bình
 72. Nguyễn Mai Trang, nghề tự do, Thái Nguyên
 73. Trần Khánh Linh, học sinh, Hà Nội
 74. Hoàng Đình Quý, công nhân, Nghệ An
 75. Lương Thị Tuyết, nghề tự do,NamĐịnh
 76. Nguyễn Thị Thảo, nghề tự do, Phú Thọ
 77. Nguyễn Thị Hiền, nghề tự do, Phú Thọ
 78. Nguyễn Thị Hoan, nghề tự do, Phú Thọ
 79. Trần Văn Hùng, nghề tự do, Hà Nội
 80. Trần Văn Hồng, nghề tự do, Hà Nội
 81. Trương Thị Tâm, kinh doanh, Hà Nội
 82. Hoàng Quỳnh, nghề tự do, Hà Nội
 83. Phan Thị Hoa, kinh doanh, Hà Nội
 84. Nguyễn Văn Băng, kinh doanh, Hà Nội
 85. Nguyễn Thị Lài, nghề tự do,NamĐịnh
 86. Trần Đức Phú, học sinh, Hà Nội
 87. Nguyễn Văn Phú, sinh viên, Hà Nội
 88. Bùi Thế Ngọc, học sinh, Hà Nội
 89. Ngô Thục Hiền, học sinh, Hà Nội
 90. Nguyễn Thị Bích Huệ, kinh doanh, Phú Thọ
 91. Vũ Hải Đông, kinh doanh,NamĐịnh
 92. Nguyễn Thị Duy, kinh doanh,NamĐịnh
 93. Nguyễn Văn Thắng, nghề tự do,NamĐịnh
 94. Nguyễn Xuân Thắng, sĩ quan về hưu, Thái Bình
 95. Ngô Thị Nhàn, nghề tự do, Hà Nội
 96. Lê Bích Hương, bác sĩ, Hà Nội
 97. Nguyễn Thị Kim Oanh, nhân viên, Hà Nội
 98. Mai Phương Thảo, công nhân, Hà Nội
 99. Nguyễn Cao Trí, công nhân, Hà Nội
 100. Nguyễn Thị Hiền, hưu trí, Hà Nội
 101. Ngô Đức Thành, hưu trí, Hà Nội
 102. Vũ Mộng Lộc, kinh doanh, Hà Nội
 103. Phan Văn Chung, lái xe, Phú Thọ
 104. Phương Thu, nghề tự do, Hà Nội
 105. Ngô Quốc Hưng, nghề tự do, Hà Nội
 106. Nguyễn Công Từ, lái xe, Nam Định
 107. Lê Thị Bình, kế toán, Nam Định
 108. Nguyễn Thị Nhung, hưu trí, Hà Nội
 109. Đào Hữu Mẫm, hưu trí, Hà Nội
 110. Lưu Văn Luân, thợ điện, Nam Định
 111. Phạm Văn Phi, kỹ sư, Nam Định
 112. Đặng Thị Hồng, nghề tự do, Phú Thọ
 113. Nguyễn Văn Chiến, nghề tự do, Nam Định
 114. Nguyễn Tuấn Thắng, cơ khí xây dựng, Hà Nội
 115. Trần Thanh Hải, lao động phổ thông, Hà Nội
 116. Trần Thanh Hương, kinh doanh, Hà Nội
 117. Trần Thị Thảo, giáo viên, Hà Nội
 118. Trần Thị Tuyết, kế toán, Hà Nội
 119. Phạm Xuân Mạnh, kinh doanh, Hà Nội
 120. Trần Viết Nhĩ, lao động phổ thông, Hà Nội
 121. Nguyễn Văn Nhật, lao động phổ thông, Nam Định
 122. Nguyễn Thúy Kiều, kinh doanh, Thái Nguyên
 123. Phạm Giang Nam, kinh doanh, Hà Nội
 124. Trần Thị Giang, lao động phổ thông, Ninh Bình
 125. Nguyễn Thị Hiến, lao động phổ thông, Nam Định
 126. Thái Quang Vũ, giáo viên, Sài Gòn
 127. Mai Xuân Cường, lao động phổ thông, Thanh Hóa
 128. Mai Văn Tuyến, nghề tự do, Nam Định
 129. Phạm Văn Đức, nghề tự do, Nam Định
 130. Phạm Văn Hoàng, nghề tự do, Ninh Bình
 131. Phan Thị Hoa, nghề tự do, Nam Định
 132. Nguyễn Thị Thanh, nghề tự do, Nam Định
 133. Phạm Thu Hiền, lao động phổ thông, Nam Định
 134. Nguyễn Thị Hậu, nông dân, Hà Nội
 135. Đặng Văn Dũng, nghề tự do, Thái Bình
 136. Ngô Văn Diện, quản lý, Hà Nội
 137. Hoàng Văn Tuấn, kinh doanh, Hà Nội
 138. Phạm Thị Phương, lao động phổ thông, Hà Nội
 139. Nguyễn Thị Hạ, lao động phổ thông, Hà Nội
 140. Đặng Văn Chung, lao động phổ thông, Hà Nội
 141. Nguyễn Thu Nhường, lao động phổ thông, Hà Nội
 142. Dương Văn Thắng, lao động phổ thông, Hà Nội
 143. Nguyễn Đức Huy, học sinh, Hà Nội
 144. Dđinh Thị Thủy, học sinh, Nam Định
 145. Võ Thị Sánh, ngân hàng, Hà Nội
 146. Ngô Thị Yến, sinh viên, Hà Nội
 147. Đặng Văn Duẩn, nhân viên kinh doanh, Hà Nội
 148. Lê Thị Thơm, nghề tự do, Nam Định
 149. Phạm Thị Tin, lao động phổ thông, Nam Định
 150. Nguyễn Xuân Phúc, lao động phổ thông, Phú Thọ
 151. Trần Thị Thơm, sinh viên, Nam Định
 152. Trần Thị Ninh, sinh viên, Hà Nội
 153. Phạm Thị Tuyết, kinh doanh, Nam Định
 154. Vũ Văn Tuân, sinh viên, Nam Định
 155. Phạm Thị Oanh, kế toán, Nam Định
 156. Lương Thị Ngân Giang, kế toán, Phú Thọ
 157. Lương Thị Hiệp, nhân viên văn phòng, Phú Thọ
 158. Nguyễn Thị Hoa, công nhân, Hà Nội
 159. Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh viên, Yên Bái
 160. Nguyễn Thị Giáp, nội trợ, Hà Nội
 161. Phạm Thị Tiến, nghề tự do, Hà Nội
 162. Mai Thị Thương, dược sĩ, Nam Định
 163. Nguyễn Thị Thoa, sinh viên, Thái Bình
 164. Vũ Thanh Mỹ, sinh viên, Hà Nội
 165. Ngô Thị Thêu, nghề tự do, Nam Định
 166. Nguyễn Thị Sim, lao động phổ thông, Nam Định
 167. Phạm Thị Thơm, giáo viên, Hà Nội
 168. Đặng Văn Duẩn, nghề tự do, Hà Tĩnh
 169. Nguyễn Văn Trường, nghề tự do, Hà Tĩnh
 170. Trần Thị Nhung, nghề tự do, Hà Nam
 171. Ngô Trọng Đại, nghề tự do, Nam Định
 172. Bùi Thị Tuất, nghề tự do, Nam Định
 173. Nguyễn Tiến Trường, nghề tự do, Hà Nội
 174. Ngô Văn Thắng, nghề tự do, Thanh Hóa
 175. Phan Thị Hoa, nghề tự do, Nam Định
 176. Trịnh Thị Thu Hằng, nghề tự do, Phú Thọ
 177. Nguyễn Thị Huệ, nghề tự do, Hưng Yên
 178. Mông Thị Lý, hưu trí, Hà Nội
 179. Vũ Thị Oanh, nghề tự do, Thanh Hóa
 180. Ngô Thị Hạnh, nghề tự do, Thái Bình
 181. Đào Minh Tuấn, lao động phổ thông, Hà Nội
 182. Trần Thị Nhung, sinh viên, Nam Định
 183. Vũ Thị Hiền, công nhân, Hải Dương
 184. Bùi Thị Hà Trang, nghề tự do, Hưng Yên
 185. Nguyễn Văn Tuấn, lao động phổ thông, Nam Định
 186. Đặng Thị Ngà, nghề tự do, Hà Nam
 187. Nguyễn Thị Thập, lao động phổ thông, Hà Nam
 188. Nguyễn Xuân Phúc, nghề tự do, Hà Nam
 189. Nguyễn Thị Huyên, nghề tự do, Phú Thọ
 190. Phạm Thanh Thủy, công nhân, Hà Nội
 191. Bùi Văn Tuyên, công nhân, Hà Nội
 192. Trần Thị Hường, nghề tự do, Nam Định
 193. Phan Thị Huế, nghề tự do, Nam Định
 194. Nguyễn Văn Kiên, sinh viên, Nam Định
 195. Trần Thanh Mai, nghề tự do, Hà Nội
 196. Trần Thị Nhung, làm ruộng, Nam Định
 197. Phạm Thanh Tuấn, sinh viên, Thái Bình
 198. Vũ Văn Ngân, lao động phổ thông, Hà Nội
 199. Trương Văn Hưng, nghề tự do, Hà Nội
 200. Trần Văn Thắng, kỹ sư, Nam Định
 201. Ngô Kỳ Tài, họa sĩ, Nam Định
 202. Nguyễn Thị Chung, nội trợ, Hà Nội
 203. Đỗ văn Phong, nghề tự do, Thái Bình
 204. Trần Văn Thủy, kinh doanh, Thái Bình
 205. Lê Văn Triều, nghề tự do, Nam Định
 206. Nguyễn Thị Duyên, sinh viên, Hà Nội
 207. Hồ Thị Phương, kinh doanh, Hà Nội
 208. Nguyễn Thị Len, nghề tự do, Hà Nam
 209. Phạm Quang Trung, nghề tự do, Hà Nam
 210. Đinh Văn Thiên, nghề tự do, Hà Nam
 211. Nguyễn Thị Mỹ, lao động phổ thông, Hà Tĩnh
 212. Nguyễn Văn Hùng, nghề tự do, Phú Thọ
 213. Trần Văn Xuân, lái xe, Thái Bình
 214. Vũ Thị Hồng Duyên, sinh viên, Thái Bình
 215. Vũ Thaành Chi, thợ kim hoàn, Thái Binh
 216. Nguyễn Thị Nguyệt, nghề tự do, Nam Định
 217. Nguyễn Văn Việt, sinh viên, Nam Định
 218. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh viên, Lạng Sơn
 219. Nguyễn Xuân Toàn, lái xe, Lạng Sơn
 220. Ngô Thị Ngà, kinh doanh, Lạng Sơn
 221. Nguyễn Xuân Cường, sinh viên, Lạng Sơn
 222. Nguyễn Thị Vinh, kinh doanh, Lạng Sơn
 223. Nguyễn Xuân Tùng, nghề tự do, Lạng Sơn
 224. Nguyễn Thị Lụa, sinh viên, Nam Định
 225. Nguyễn Xuân Bình, công nhân, Lạng Sơn
 226. Nguyễn Thị An, kinh doanh, Lạng Sơn
 227. Nguyễn Xuân Thắng, nghề tự do, Lạng Sơn
 228. Nguyễn Thị Tươi, nghề tự do, Lạng Sơn
 229. Nguyễn Thị Thảo, sinh viên, Lạng Sơn
 230. Nguyễn Thị Phương, sinh viên, Lạng Sơn
 231. Trần Văn Lượng, kỹ sư, Nam Định
 232. Nguyễn Thị Kim Thanh, nghề tự do, Hà Nội
 233. Phạm Thu Hà, học sinh, Hà Nội
 234. Mai Văn Khánh, kinh doanh, Hà Nội
 235. Phùng Thị Diệu Linh, sinh viên, Hà Nội
 236. Đỗ Thị Vui, nghề tự do, Nam Định
 237. Phạm Minh Đáp, sinh viên, Thanh Hóa
 238. Phạm Thị Dung, sinh viên, Thanh Hóa
 239. Đỗ Thị Nhung, sinh viên, Hà Nội
 240. Nguyễn Thị Nụ, công nhân, Nam Định
 241. Nguyễn Thị Chanh, sinh viên, Nam Định
 242. Trần Thị Nhung, sinh viên, Nam Định
 243. Lê Danh Duẩn, công nhân, Hà Nội
 244. Trần Thế Vinh, công nhân, Hà Nội
 245. Phạm Đình Long, công chức, Hà Nội
 246. Nguyễn Ngọc Tất, sinh viên, Hà Nội
 247. Nguyễn Văn Lâm, sinh viên, Hà Nội
 248. Nguyễn Văn Hoàng, kinh doanh, Hà Nội
 249. Trần Văn Phố, sinh viên, Hà Nội
 250. Tăng Thị Phương, giáo viên, Hà Nội
 251. Lương Văn Thiện, nhân viên, Hà Nội
 252. Dương Thu Thủy, học sinh, Hà Nội
 253. Nguyễn Mai Anh, nghề tự do, Hà Nội
 254. Nguyễn Thị Chiên, nghề tự do, Hà Nội
 255. Trần Văn Anh, nghề tự do, Thái Binh
 256. Đinh Thị Tươi, bác sĩ, Thanh Hóa
 257. Nguyễn Văn Huân, nghề tự do, Hà Nội
 258. Phạm Tôn Tẫn, sinh viên, Hà Nội
 259. Phạm Thị Liên, nhân viên văn phòng, Hà Nội
 260. Trần Văn Lượng, kỹ sư, Thái Bình
 261. Phan Văn Đoàn, quản lý, Hà Nam
 262. Nguyễn Văn Thu, kỹ sư, Thanh Hóa
 263. Trương Ngoc Anh, lái xe, Hà Nội
 264. Cao Quang Thiện, lái xe, Nam Định
 265. Đỗ Kim Ngân, nghề tự do, Phú Thọ
 266. Phạm Thanh Sim, nghề tự do, Phú Thọ
 267. Lê Văn Nam, lái xe, Nam Định
 268. Đinh Văn Thuyên, lái xe, Nam Định
 269. Phạm Văn Huy, sinh viên, Hà Nam
 270. Nguyễn Đức Quân, lái xe, Nam Định
 271. Đinh Xuân Hải, nghề tự do, Hà Nội
 272. Dương Thị Thao, công nhân, Hà Nội
 273. Nguyễn Văn Năm, hưu trí, Hà Nội
 274. Trần Trọng Thiềm, công nhân, Hà Nội
 275. Trần Tuấn Hưng, sinh viên, Nam Định
 276. Nguyễn Công Nhân, kỹ sư, Hải Phòng
 277. Vũ Thị Hương, nghề tự do, Hà Nội
 278. Nguyễn Tiến Dũng, điện lực, Ninh Bình
 279. Nguyễn Đức Chính, sinh viên, Hà Nội
 280. Nguyễn Văn Quang, sinh viên, Phú Thọ
 281. Nguyễn Văn Chỉ, nghề tự do, Hà Nội
 282. Nguyễn Văn Dũng, lao động phổ thông, Hà Nam
 283. Đặng Hữu Hùng, sinh viên, Nghệ An
 284. Lê Thị Ly Na, sinh viên, Nghệ An
 285. Mai Văn Trung, kỹ sư, Nam Định
 286. Nguyễn Văn Linh, kiến trúc sư, Thái Bình
 287. Nguyễn Minh Thu, sinh viên, Hà Nội
 288. Phan Thúc Định, công nhân, Nam Định
 289. Hà Hữu Hoàn, kỹ sư, Thái Binh
 290. Nguyễn Thị Ngọc Hồng, y tá, Nghệ An
 291. Nguyễn Thị Thùy, thu ngân, Hà Nội
 292. Vũ Thị Nhài, sinh viên, Hà Nội
 293. Phạm Văn Toàn, lái xe, Nam Định
 294. Nguyễn Công Sợ, nghề tự do, Phú Thọ
 295. Phạm Thanh Tuấn, sinh viên, Thái Bình
 296. Nguyễn Văn Viên, công nhân, Nam Định
 297. Trần Phúc Thắng, nhân viên, Hà Nội
 298. Nguyễn Trung Hiếu, kỹ sư, Hà Nội
 299. Lê Văn Hội, kỹ sư, Hà Nội
 300. Trần Thị Hằng, lao động phổ thông, Hà Nội
 301. Nguyễn Văn Luyện, kiến trúc sư, Hà Nội
 302. Đinh Thế Linh, kỹ sư, Hà Nội
 303. Vũ Văn Phúc, sinh viên, Hà Nội
 304. Trần Văn Dương, kỹ sư, Hà Nội
 305. Đào Thị Dung, lao động phổ thông, Hà Nội
 306. Nguyễn Thị Quý, sinh viên, Hà Nội
 307. Vũ Văn Yên, họa sĩ, Hà Nội
 308. Trần Văn Huy, sinh viên, Ninh Bình
 309. Hoàng Văn Diệu, sinh viên, Nghệ An

No comments:

Post a Comment