Sunday, February 3, 2013

BÀI CÚNG TÁO CỦA BỌ LẬP

Con cũng thưa với Ngọc Hoàng Thượng Đế là con rất kính phục Bọ Lập, xin Ngọc Hoàng chuyển đến Bọ ba bái của con. Con, HNC

Bài cúng ông Táo của bọ Lập

209000_338116992929912_25277236_nCon kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.
Tín chủ chúng con là: …Bọ Lập………Ngụ tại: Việt Nam ………………………….
Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm, sắp sửa hương hoavật phẩm, xiêm hài áo mũ, kính dâng Tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái. Chúng con kính mời ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án thụ hưởng lễ vật.
Phỏng theo lệ cũ, ngài là vị chủ, ngũ tự Gia Thần, soi xét lòng trần, Táo quân chứng giám.
Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúixin Tôn thần, gia ân châm chước. Ban lộc ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái trẻ già, an ninh khang thái.
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Vừa rồi nhân sĩ trí thức hạ giới đã có kiến nghị sửa đổi hiến pháp ( tại đây), đến nay đã có 2.178 chữ kí, nhưng xem chừng cũng chỉ là nước đổ đầu vịt.
Vậy xin Táo quân chuyển tới Ngọc Hoàng bốn lời thỉnh nguyện:
Một là xin Ngọc Hoàng chỉ thị các cụ nhà con bỏ điều 4 ra ngoài Hiến pháp
Hai là xin Ngọc Hoàng chỉ thị  các cụ nhà con rằng quân đội chỉ bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, không bảo vệ một ai khác
Ba là xin Ngọc Hoàng chỉ thị cho  các cụ nhà con bỏ sở hữu ( đất đai) toàn dân, chuyển về chế độ đa sở hữu.
Bốn là xin Ngọc Hoàng chỉ thị các cụ nhà con đổi tên nước thành Việt Nam dân chủ cộng hòa, hoặc tốt nhất là Cộng hòa Việt Nam.
Cúi xin Ngọc Hoàng đèn giời soi xét, hỗ trợ chúng con.  Nhược bằng các cụ nhà con bất tuân  ý chỉ của Ngọc Hoàng thì xin Ngọc Hoàng muốn xử các cụ nhà con thế nào thì xử.
Nói nhỏ Ngọc Hoàng: Các cụ nhà con sợ  bị chuyển công tác lên Thiên đình làm việc lắm đấy!
Đa tạ Ngọc hoàng!
- Phục duy cẩn cáo!

7 comments:

 1. Người Việt Yêu NướcFebruary 3, 2013 at 9:40 AM

  Con cũng y nhời tín chủ Bọ Lập:
  PHỤC DUY CẨN BÁO

  3 vái sát đất chứng giám lòng thành.

  ReplyDelete
 2. Táo Phủ Thần Quân: Bọ Lập này. Ta ở trần thế bao năm nay quen cách làm việc XHCN rồi. Không thay đổi được đâu. Vieecj các ngươi muốn hiểu vì sao thì tới hỏi sư đệ của ta "Hoàng Phủ Ngọc Tường" nhé!!!

  ReplyDelete
 3. Bọ Lập cầu xin 4 điều thật chí phải, chí lý.Nếu được thì thật phúc đức cho nước Nam mình.
  Xem ra cũng khó lắm Bọ ơi dù sao thì cũng cám ơn Bọ đã nói giúp ý nguyện của dân mình.

  ReplyDelete

 4. Vui Xuân không quên người ái quốc chon lao tù.
  Lương tâm Việt Nam: Xin hãy khẩn cấp cứu lấy người yêu nước
  http://lytuongnguoiviet.com/index.php/tinvenhanquyen/23592-lng-tam-vit-nam-xin-hay-cu-ly-ngi-yeu-nc

  ReplyDelete
 5. Thay là thay sao ? Đổi là đổi sao?
  Thế không có những điều trói buộc ấy thì ai Lãnh đạo ai?Hơn 80 năm qua vẫn thế?Chừ các thần dân muốn Nhanh cứ phải từ từ...
  Ngay nước Cam muốn hỏa táng Vua cũng còn phải ...Chờ rước , đến nơi còn phải chờ ngày tốt!
  Ý của thần dân thì ...Hơi bị tốt nhưng việc này nó nhậy cảm và tế nhị - bầy bản đồ ở Nha Trang còn phải giấu tên , huống hồ Hiến Pháp ( có khi để nguyên cho nó nguyên bản)

  ReplyDelete
 6. Xin bỏ phiếu lấy lại tên "VN dân chủ cộng hòa"

  ReplyDelete
 7. Bọ lập cần đut lot thật nhiều cho các Táo may ra các Táo mới bẩm báo bôn điều " vớ vẩn" của Bọ.

  ReplyDelete