Thursday, February 14, 2013

TƯỞNG RẰNG ĐÃ TIN

Oanh Yến Thị Phạm
Cứ ngỡ lời Thánh nhân,
Ất Dậu mùa Thu năm ấy.
Nào ngờ phải gió* đạo văn,
lập lờ đánh lận.
Lý tưởng chợt thoáng qua,
mù quáng, tin vội vã.
Những tưởng sau "Cải cách ruộng đất",
nông dân làm chủ ruộng cày.
Cay mắt hôm nay,
hình nhân thế mạng,
tang trắng đồng Dương Nội, Văn Giang, Vụ Bản
Những tin Ngọn cờ giải phóng dân tộc,
chân lý chói lòa thế kỷ 20.
Đuổi Tây, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào,
vì toàn vẹn lãnh thổ.
Ngữa ra, Hoàng Trường Sa, Tục Lãm, Bản Giốc...
đã nhượng cho Tàu.
Vững tin "Cải tạo công thương, đánh Tư sản".
Đẩy mạnh Công nghiệp, Hiện đại,
một bước lên thiên đàng XHCN.
Hóa ra đường vòng lắc léo,
quay ngược về Kinh tế thị trường,
lòng thòng CNXH.
Cứ ngỡ hóa Rồng, hóa Cọp
với Qủa đấm thép Tập đoàn.
Trắng mắt trông,
Rồng, Rắn lên mây,
chỉ thấy nhà chúa Chổm**,
toàn sâu.
Tái cơ cấu trông theo
niềm tin gửi chú Cuội,
trên cung Hằng.
Cứ ngỡ vì Đất nước,
vì Dân Tộc.
Hóa ra chỉ vì
Đảng CS, vì TIỀN.
Tưởng rằng đã tin,
Hóa ra đã lầm.

13/02/2013
Oanh Yến Thị Phạm
*thằng phải gió.
**Nợ như chúa Chổm.

2 comments:

  1. ĐẠO VĂN MÀ ĐƯỢC LÀM VUA. THÌ TÔI ĐẠO DỤ KHÔNG CHỪA MỘT AI. Ô HÔ Ô!!!!!!!!!!!

    ReplyDelete
  2. Kết cục tất yếu cho sự ngu xuẩn của Lực lượng tiến bộ lãnh đạo Đát nước .Nhưng Bạn Yến yên tâm -Tiền Việt, đối với chúng Tôi không đáng lo(Phương án cũ vưỡn đảm,chỉ hơi ngại lạm phát và Đầu tư Quốc tế).Doanh nghiệp chết hàng loạt ư?-Đó là sự cạnh tranh tất yếu,không được đổ lỗi cho Đảng,khi ăn lãi tại sao chúng không kêu.Bất động sản liên kết với Ngân hàng chia nhau nợ xấu?-Chúng tôi sẽ dạy bảo chúng dần.Các Quả thụi thép hóa bùn chăng-Đừng nghĩ quẩn,tái cơ cấu,lên sàn ,bán dần-Không thể lỗ.Chứng khoán rớt thảm-không ngán,vốn ODA đáo hạn ư?.Ta đã có chương trình Tuyên truyền,Giáo dục cho Thần dân chu đáo:Chơi chứng khoán-Tự nhận,Cơ sở hạ tầng Ta vay tiền về làm thì bổ đầu đinh để trả nợ dần.Ngoài ra Ta hô hào Dân chúng gửi tiết kiệm vaò ngân hàng với lãi xuất Yêu nước,kể cả đóng góp Gia sản cho Nhà nước.Ngoài ra Bạn Yến cần biết,Ta có 04 tr Người Việt tại ngoại-Lượng kiều hối cũng khớ(Ta thu Đô trả Việt,vàng bạc Ta xiết chặt biến Thần dân trở thành cổ đông cho Ta).Điều đáng ngại nhất của Ta:Dân tình đồng loạt rút tiền gửi tại các ngân hàng,Ngân hàng và BĐS không giải quyết được khoản nợ vĩ đại cho xã hội(Ta biết nếu Dân chúng không tin Ta thì sẽ hơi khó cho Ta,Ta có cách để buộc họ phải tin...).Điều đáng sợ nhất đối với Ta khi chiến cuộc xảy ra Dân chúng bỏ Ta,ngân khố hạn hẹp(Cô biết rồi đấy-01 Con Rồng(S-300)là bao nhiêu?).Đầu xuân ý thoáng-Mong và đợi,đừng sốc đầu nhau thỏa ý chi?.Hẹn gặp!

    ReplyDelete