Wednesday, October 23, 2013

ĐIỂM TIN TRONG NGÀY

Nguyễn Thông
Quốc hội họp bàn về hiến pháp
Nghi Sơn khởi động lọc hóa dầu
Dân tình mặt ủ mày chau
Bao nhiêu khổ nạn biết đâu mà lần

Bác sĩ chuyên về bơm độn vú
Nỡ lòng nào dã thú tính tâm
Chị em ơi có hay chăng
Vì ham vòng một mà tròng nguy nan

Tham nhũng chỉ loanh quanh làng bản
Cán bộ thôn phường xã là cùng
Nghị trường hay chốn kịch trường
Nói hay là diễn, chuyện thường huyện ta

Hai đứa trẻ chết thê chết thảm
Người ta dùng rìu chém trẻ thơ
Đồng bào vùng lũ bơ vơ
Nhà tan cửa nát, biết chờ trông ai?

October 23, 2013
Nguyễn Thông

1 comment: