Sunday, March 9, 2014

CÓ MỘT SỰ SO SÁNH NHẸ - 8

Trên mạng đang lưu truyền rất nhiều tấm ảnh với "sự so sánh nhẹ" về việc trồng cây của các lãnh đạo nhà nước trên thế giới. Xin chọn tấm ảnh 2 trong 1 nầy để làm một sự so sánh nhẹ kỳ nầy, với lời bình ngắn gọn:


Lãnh đạo nhớn thì trồng cây nhỏ, lãnh đạo nhỏ thì trồng cây nhớn

2 comments:

  1. Lạ thiệt! Lãnh đạo là lãnh đạo nào? Ở Mỹ thì rõ rồi, dân bầu lãnh đạo, còn Việt Nam mấy ổng tự bầu nhau chứ dân có bầu họ đâu mà họ là lãnh đạo của dân nhỉ? Danh từ/ Đại từ/ Động từ "lãnh đạo" ở Việt Nam phải đổi lại bằng từ mới chính xác hơn chứ nhỉ? Nhưng mà tui thì không đủ trình độ để nghĩ ra từ khác để thay. Cái này nhường lại cho các vị cao thâm hơn!

    ReplyDelete
  2. Ông Obbama trồng ,thì lãnh đạo VN 10 năm sau đào theo tôi nhìn thấy hiiiiiihaaaaa

    ReplyDelete