Wednesday, June 11, 2014

Tổng hợp một số hình ảnh bà con Dương Nội biểu tình đòi công lý ngày 11/6/2014






















Facebook Lô Đề VN

No comments:

Post a Comment