Wednesday, July 16, 2014

DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP- ĐỢT 2

Sau khi thành lập, IJAVN đã thực hiện công tác hội viên. Có 2 hội viên trong danh sách Đợt 1 đề nghị được rút ra khỏi hội vì lý do riêng.
Ban lãnh đạo IJAVN cũng đã duyệt xét thư đề nghị tham gia Hội Đợt 2 của một số người viết báo. Số hội viên mới được IJAVN chấp thuận là 35 người.
Như vậy, tổng số hội viên của IJAVN đến thời điểm này là 76 người, trong đó có 11 hội viên ở hải ngoại, chiếm tỷ lệ 15%. Hội viên trong nước cư trú chủ yếu ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Lạt, Đà Nẵng, Quảng Nam; hội viên hải ngoại cư trú chủ yếu ở Hoa Kỳ, Đức, Pháp.

IJAVN chân thành cám ơn việc tham gia trên và tiếp tục mời gọi những nhà báo và cộng tác viên báo chí, không phân biệt chính kiến, quốc doanh và phi quốc doanh, trong nước và ngoài nước… tham gia đóng góp cho sự phát triển của IJAVN, với những điều kiện giản dị là Hội viên đáp ứng 5 tác phẩm báo chí và đồng thuận với quan điểm và những nguyên tắc trong Điều lệ của IJAVN.
Tham khảo Điều lệ: http://fvpoc.org/2014/07/06/dieu-le-hoat-dong-cua-hoi-nha-bao-doc-lap-viet-nam/
Người muốn tham gia vào IJAVN xin ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ cư trú, email và điện thoại liên lạc, kèm đường link một số bài báo đã đăng.

Địa chỉ gửi thư tham gia IJAVN: hoinhabaodoclapvietnam@gmail.com

DANH SÁCH Đợt 2
(xếp theo a – b – c…)

Thế Dũng (Đức)
Tạ Dzu (Hoa Kỳ)
Đặng Minh Đường (Cần Thơ)
Trần Thiên Đức (Hoa Kỳ)
Nguyễn Kiên Giang (Sài Gòn)
Nguyễn Lại Giang (Bình Định)
Dương Minh Hạnh (Đức)
Trần Trung Hiếu (Sài Gòn)
Nguyễn Mạnh Hùng (Đà Lạt)
Lê Thanh Hoàng (Sài Gòn)
Vũ Văn Hưng (Phú Yên)
Vũ Sinh Hiên (Sài Gòn)
Nguyễn Quốc Khải (Hoa Kỳ)
Nguyễn Đình Khôi (Nghệ An)
Phan Văn Lợi (Huế)
Nguyễn Tấn Lạc (Hoa Kỳ)
Đỗ Như Ly (Sài Gòn)
Võ Ngọc Lục (Quảng Nam)
Nguyễn Thiện Nhân (Bình Dương)
Nguyễn Thành Năng (Đà Nẵng)
Huỳnh Tấn Pháp (Đà Nẵng)
Đăng Đăng Phước (Đắc Lắc)
Lê Minh Quân (Quảng Nam)
Khúc Thừa Sơn (Đà Nẵng)
Đoàn Nam Sinh (Sài Gòn)
Nguyễn Hàng Tình (Tây Nguyên)
Hồ Ngọc Tùng (Đài Loan)
Cao Minh Tâm (Sài Gòn)
Trịnh Trọng Thủy (Hà Nội)
Phạm Mạnh Tuân (Bắc Ninh)
Bùi Tín (Pháp)
Lê Tuấn (Quảng Nam)
Nguyễn Trung (Ninh Thuận)
Ngô Thanh Tú (Khánh Hòa)
Trần Phong Vũ (Hoa Kỳ)

DANH SÁCH Đợt 1
(xếp theo a – b – c…)

Vũ Thị Phương Anh (Sài Gòn)
Nguyễn Đình Ấm (Hà Nội)
Nguyễn Vũ Bình (Hà Nội)
Huỳnh Ngọc Chênh (Sài Gòn)
Tiêu Dao Bảo Cự (Đà Lạt)
Ca Dao (Pháp)
Phạm Chí Dũng (Sài Gòn)
Ngô Nhật Đăng (Sài Gòn)
Nguyễn Hoàng Đức (Hà Nội)
Trương Minh Đức (Bình Dương)
Nguyễn Thanh Giang (Hà Nội)
Chu Vĩnh Hải (Sài Gòn)
Phạm Bá Hải (Sài Gòn)
Phan Thanh Hải (Sài Gòn)
Lê Thanh Hải (Đà Nẵng)
Phạm Minh Hoàng (Sài Gòn)
Vũ Sỹ Hoàng (Sài Gòn)
Vi Đức Hồi (Lạng Sơn)
Lê Phú Khải (Sài Gòn)
Mai Thái Lĩnh (Đà Lạt)
Hạ Đình Nguyên (Sài Gòn)
Kha Lương Ngãi (Sài Gòn)
Hồ Ngọc Nhuận (Sài Gòn)
Vũ Quốc Ngữ (Hà Nội)
Hà Sĩ Phu (Đà Lạt)
Đỗ Trung Quân (Sài Gòn)
Bùi Minh Quốc (Đà Lạt)
Phạm Đình Trọng (Sài Gòn)
Lê Ngọc Thanh (Sài Gòn)
Châu Văn Thi (Sài Gòn)
Nguyễn Tường Thụy (Hà Nội)
Phạm Thành (Hà Nội)
Trần Quang Thành      (Séc)
Nguyễn Văn Thạnh (Đà Nẵng)
Nguyễn Quốc Thái (Sài Gòn)
Huỳnh Công Thuận (Sài Gòn)
Nguyễn Trung Tôn (Thanh Hóa)
Nguyễn Khắc Toàn     (Hà Nội)
Nguyễn Thị Huyền Trang (Sài Gòn)
Dương Thị Xuân (Hà Nội)
JB. Nguyễn Hữu Vinh (Hà Nội)

No comments:

Post a Comment