Monday, July 14, 2014

Rơi trực thăng quân sự ở Campuchia, 5 người chết

Tin Không Lề
"Chiếc trực thăng - do Trung Quốc tặng và đang trong giai đoạn huấn luyện - chở theo 6 người, theo Cambodia Daily".
Hồi tháng 5, trực thăng ở Lào rơi, 4 UV Bộ Chính trị Lào chết. Tuần trước trực thăng ở VN rơi, 18 người chết. Bây giờ trực thăng do TQ tặng lại rơi, 5 người chết.
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140714/roi-truc-thang-quan-su-o-campuchia-5-nguoi-chet.aspx
Thường Vạn Toàn sang thăm, 4 Ủy viên Bộ Chính trị Lào thân Việt Nam thiệt mạng: http://caunhattan.wordpress.com/2014/05/17/thuong-van-toan-sang-tham-4-uy-vien-bo-chinh-tri-lao-than-viet-nam-thiet-mang/

Rơi trực thăng quân sự ở Campuchia, 5 người chết
(TNO) Một chiếc máy bay trực thăng của quân đội Campuchia đã rơi ở Phnom Penh, làm 5 người thiệt mạng và 1 người bị thương, theo tờ Cambodia Daily.
THANHNIEN.COM.VN|BỞI HTTP://THANHNIEN.COM.VN

No comments:

Post a Comment