Tuesday, July 15, 2014

Thư tay gửi Bộ chính trị của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Nguyễn Trọng Vĩnh/BVN /Quê Choa
NQL:Hiếm thấy ai ở tuổi 99 nét bút vẫn rắn rỏi, lời lẽ vẫn mạch lạc sáng sủa và tinh thần vị quốc vong thân của một người lính vẫn rực cháy trong trái tim yêu nước như vị tướng già Nguyễn Trọng Vĩnh. Cảm phục thay!Trong cuộc đấu tranh, chúng ta chỉ còn có 1 thứ vũ khí khả dĩ chặn hành động xâm lược của TQ là kiện. Cơ hội này nếu không kiên quyết thoát ra khỏi vòng tay kìm kẹp của TQ, tìm những bạn thân mới thì việc mất biển, đảo là điều khó tránh khỏi và hơn nữa trong tương lai trở thành 1 thứ thuộc địa kiểu của chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán cũng không phải là chuyện hoang đường“.

2 comments:

  1. Con rất kính trọng Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nhưng xin cho con có ý kiến: tại sao Cụ và nhiều người vì dân vì nước khác lại cứ tin tưởng và hy vọng vào ĐCSVN nhỉ? Rõ ràng chúng ta đã biết quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của ĐCS rồi cơ mà. Nếu Cụ và nhiều người "không thoát" ra thì sau này con cháu ta sẽ nhìn nhận sao đây?

    ReplyDelete
  2. Thật đáng tôn vinh Tinh thân yêu nước của cựu Thiếu Tướng Nguyễn Trong Vĩnh, nhưng rất tiết tiếng kêu của ông đã biến thành tiếng kêu trong Sa Mạc. hay là chỉ nói chuyện với đồi gối.

    ReplyDelete