Thursday, August 14, 2014

Dân oan khắp nơi kéo về Ngô Thì Nhậm, lại biểu tình !

Dân oan cứ ngày ngày biểu tình, đòi đất đòi người - ai sẽ cứu họ, ai sẽ giải quyết quyền lợi chính đáng cho họ ?Blog Lê Hiền Đức

No comments:

Post a Comment