Wednesday, August 6, 2014

Ông Nguyễn Bá Thanh nói về vấn nạn con ông cháu cha

Lê Nguyễn Hương Trà - nguồn: Người Lót Gạch

"Đưa con, đưa cháu, đưa rể, đưa dâu vô cơ quan. May ông này không làm cấp cao nhà nước, chứ không ổng đưa cả họ vô thì chết..."
- Nhân dịp Nguyễn Bá Cảnh (SN 1983), vừa được Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng chỉ sau hơn 1 năm làm Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng; nghe lại ông già ảnh - Nguyễn Bá Thanh nói về vấn nạn CÔCC


Video Liên quan

No comments:

Post a Comment