Saturday, August 16, 2014

Thấy gì với Khu nông nghiệp công nghệ cao và chương trình "Nâng tầm nông sản Việt"

Nguyễn Tấn Thành
Đọc thông tin của trang web Khu Nông nghiệp công nghệ cao ta có:
- Một Khu Nông nghiệp công nghệ cao được thành lập quy mô từ năm 2004
- Phần các sản phẩm đểu trống. Chắc chắn không phải không có, mà có rất nhiều trong 10 năm qua nhưng chỉ để làm cảnh rút tiền, nên không trình lên đây được.


- Một chương trình hoàng tráng "Tìm đường nâng tầm nông sản Việt" nhưng đọc nghe rất quen, được lập đi lập lại trong nhiều chương trình hoành tráng na ná, tốn rất nhiều tiền bạc nhưng Nông dân và nền Nông nghiệp vẫn y nguyên. http://www.doanhnhansaigon.vn/online/dien-dan-doanh-nhan/thoi-su/2014/08/1083083/tim-duong-nang-tam-nong-san-viet/
Từ đó ta thấy:
- Không phải là không có những chương trình tiền của đổ vào lo cho Nông nghiệp từ 2004 của cái Khu này mà còn nhiều "Khu" khác nữa. Quản lý tiền của này là những người trí thức. Nhưng kết quả là tiền mất mà Nông nghiệp và Nông dân không được gì.
- Không chỉ Chủ nghĩa Cộng sản là nguyên nhân của sự trì trệ Đất nước mà bọn trí thức dấy máu ăn phần mới là nguyên nhân chính. Chúng đông đảo và có mặt mọi nơi, chúng không chỉ ở trong nước mà có cả các mác Việt kiều về.
- Đất nước rồi cũng sẽ có Dân chủ, nhưng cũng sẽ chẳng phát triển được với bọn trí thức này.
Do vậy mà các bạn thấy tại sao tui ghét bọn trí thực ấy hơn ghét Cộng sản !
Facebook Nguyễn Tấn Thành

No comments:

Post a Comment