Friday, October 3, 2014

Máu đã đổ bởi "quần chúng tự phát"?

Nguyễn Tấn Thành

Dầu chiêu "quần chúng tự phát" là chiêu ruột của cộng sản, nhưng tui không ngờ Trung cộng thi triển chiêu này ở Hong Kong. Bởi vì bản chất chiêu này là gian manh tà đạo, trong khi Hong Kong nơi mà cả Thế giới nhìn thấy thì việc thi triển chiêu này có thể nắm phần thắng, nhưng lại mất nhiều hơn vì lộ bản chất gian manh tà đạo cho cả Thế giới thấy.


Và như thế cuộc biểu tình ở Hong Kong bước vào ngã rẽ, không chỉ đơn giản là quyền bầu cử trực tiếp nữa. Mà là thử thách cho một nền văn hóa.
- Nếu nền văn hóa Hong Kong có một giá trị thấp, dân chúng sẽ đóng cửa phó mặc cho sinh viên bị "quần chúng tự pháp" đàn áp dưới sự bảo kê của cảnh sát. Và như thế Hong Kong sẽ bị nhiễm bẩn như Hòn Ngọc Viễn Đông sau 1975.
- Nếu nền văn hóa Hong Kong có một giá trị cao, dân chúng sẽ ào ra đường giải giáp "Quần chúng tự phát", một số cảnh sát cũng sẽ bắt những "Quần chúng tự phát" và Bắc Kinh phải đưa quân can thiệp. Một cuộc cách mạng sẽ xảy ra, sự việc sẽ diễn biến không còn kiểm soát được nữa.

Và dầu kiểu gì thì với "Quần chúng tự phát" này sẽ có một phong trào Hong Kong ly khai chứ không chỉ là đòi quyền bầu cử nữa. Vì người Hong Kong họ sẽ không thể sống với một chính quyền mượn tay côn đồ để đàn áp Dân họ.

Bắc Kinh, Tập Cận Bình đã thua trắng khi đem chiêu ở bờ Hồ Hoàn Kiếm thi triển ở Hong Kong !
Facebook Nguyễn Tấn Thành

No comments:

Post a Comment