Monday, October 13, 2014

Vỡ quỹ bất động sản, biểu tình bao vây tòa thị chính Hàm Đan 8/10/2014

TTXVA.NET BIÊN TẬP

HAMDAN-BIEUTINH13

HAMDAN-BIEUTINH19

Trên các blog và nội mạng của Trung Quốc, người dân Hàm Đan truyền tin tức và hình ảnh về cuộc biểu tình lớn bao vây tòa thị chính của thành phố Hàm Đan, vào ngày 8/10/2014.
Các tin nhắn cho biết hàng ngàn người mua nhà và các nhà đầu tư yêu cầu chính phủ trừng phạt các công ty bất động sản liên quan đến gian lận.  Sự sụp đổ gần đây của các quỹ đầu tư vốn tư nhân, liên quan đến khoảng 30 công ty, đã chiếm dụng khoảng 30 nghìn tỉ của người dân.
Trong khi biểu tình xảy ra, các con đường giao thông vào thành phố đã bị phong tỏa.


HAMDAN-BIEUTINH1

HAMDAN-BIEUTINH12

HAMDAN-BIEUTINH15

HAMDAN-BIEUTINH16

HAMDAN-BIEUTINH17

HAMDAN-BIEUTINH18

HAMDAN-BIEUTINH20

HAMDAN-BIEUTINH21

HAMDAN-BIEUTINH22

No comments:

Post a Comment