Saturday, January 17, 2015

Hoan hô ý kiến của TS Lê Đăng Doanh


Nhà thơ Lê Duy Phương


Vốn dị học và làm kinh tế chút ít , tôi cũng rất ngạc nhiên lại có chuyện trao đổi là có nên để việc thanh toán trên thị trường ở Việt Nam bằng đồng nhân dân tệ. Làm như vậy không những vi phạm chủ quyền mà còn chẳng hiểu gì về vai trò tự chủ về kinh tế, vai trò nhà nước về tiền tệ và đặc biệt không tự bác bỏ đề nghị của khách hàng lại còn đưa vào báo cáo là họ đề nghị như vậy, thật là ấu trị , mơ hồ, và non nớt.

Cách đây hơn hai mươi năm tôi từ Đức qua Pháp đến nghỉ ở một khách sạn, trước khi vào nghỉ họ bắt thanh toán tiền trước, ông bạn Đức đưa đô la ra thanh toán cô Lễ tân từ chối mà yêu cầu tiền Pháp cơ ( lúc đó chưa thực hiện đồng tiền chung châu âu ).
Cô ta đề nghị qua ngân hàng đổi, rất tiếc khi đó các ngân hàng không làm việc ( hình như cũng 8 giờ tối ) Ông bạn Đức đưa chúng tôi đi đành nộp hộ chiếu và nạp một số đô la lớn các lại và cam đoan mai sớm phải đi ngân hàng đổi tiền.

Chỉ một cô Lễ tân khách sạn cũng đã ý thức được tính tự chủ của đông tiền đất nước họ, huống gì
các tổ chức kinh tế.
Không xin phép ai cả mà tự mình bác bỏ cũng là một ý thức tối thiểu của người cán bộ Việt Nam.

Ngân hàng là cơ quan đủ hiểu biết giúp cho mọi chúng ta trong việc thanh toán dù khách hàng là ai, trong hay ngoài nước.


Nguồn: Theo Trần Nhương


Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment