Saturday, February 14, 2015

Nguyễn Trọng Vĩnh: THƠ XUÂN ẤT MÙI

Nguyễn Trọng Vĩnh


Ký họa Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
của Họa sĩ, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ (2015)

       Thơ Xuân Ất Mùi
 
Sang tuổi một trăm, sức yếu dần
Động tý là rời rã tay chân
Cũng may đầu óc chưa hư hỏng
Còn nghĩ về THẾ NƯỚC, TÌNH DÂN.

Trước đây chiến thắng phất cao cờ

Mà nay nghèo, yếu khổ lòng chưa!
Tiềm năng đất nước đâu phải thiếu!?

Hỏi ra, dẫn dắt cũng mù mờ!

So với xung quanh tụt hậu xa,
Bình quân thu nhập dưới phần ba (1/3)
Khoản nợ nước ngoài thêm chồng chất.
Cháu con sẽ trả đến bao giờ?


Máu xương xây dựng được cơ đồ
Mà nay lệ thuộc hóa nguy cơ
Căm hận ai người cam nối giáo
Để cho bành trướng nó chơi trò
Xuân Ất Mùi (2015)
Nguồn: Theo Blog Nguyễn Xuan Diện


Quảng Cáo


No comments:

Post a Comment