Wednesday, March 4, 2015

Đại biểu Quốc hội TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA dám nói sự thật trước Quốc hội.

Vidéo trước bị ngưng phát nửa chừng, chúng tôi đã chỉnh lại và mời độc giả xem lại Vidéo dưới đây. Xin lỗi và cám ơn độc giả đã thông tin.

Nếu 500 đại biểu Quốc hội được như ông Trương Trọng Nghĩa thì Việt Nam đã bắt kịp Hàn Quốc từ lâu rồi chứ không chờ đến 30 năm nữa.
Đại biểu Quốc hội TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA dám nói sự thật trước Quốc hội.


Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment