Thursday, March 12, 2015

Khi Hội đồng Lý luận Trung ương mớm lời tuyên truyền

Hội đồng Lý luận Trung ương là nơi xào nấu món Mác-Lê. Và chỉ có độc một món.

Mời quý vị đọc tiếp.


THẮNG LỢI
  • Báo cáo đông chí TBT, Trung Quốc ào ạt mở rộng các đảo để xây dựng căn cứ quân sự ngay trên quần đảo Trường Sa.

  • Bạn xây dựng ta cũng xây dựng, mà bạn làm sao xây dựng nhiều và hoành tráng bằng ta. Các đồng chí không thấy ta đang xây tượng đài lớn nhất Đông Nam Á, Nghĩa trang lớn nhất Đông Nam Á, sân bay Long Thành lớn nhất khu vực, Tháp truyền hình cao nhất thế giới, tượng Phật cao nhất thế giới à? Như vậy các đồng chí có thấy rằng trên mặt trận đấu tranh nầy ta luôn luôn giành thắng lợi không?

  • Dạ báo cáo , luôn thắng lợi ạ.


Tượng phật cao nhất thế giới sẽ xây dựng tại núi Sam Châu Đốc
Nghĩa trang lớn nhất ĐNA xây dựng tại Hòa Bình
Tháp truyền hình cao nhất thế giới
Tượng đài mẹ anh hùng lớn nhất ĐNA tại Quảng Nam
Bản đồ Trường Sa, khu vực 5 Tàu cộng đang chiếm đóng và xây dựng các căn cứ quân sự

Huỳnh Ngọc Chênh


KHI PHÓ PGS/TS MÁC-LÊ PHÁT NGÔN

Ông PGS.TS Nguyễn Hữu Tri trả lời rành mạch:

“Tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi cho các lớp học khi tham gia giảng bài ở đó rằng tại sao lại phê phán việc chạy chức chạy quyền? Trên thế giới này chạy chức chạy quyền nhiều chứ (?!). Obama phải chạy vào Nhà Trắng, Putin phải chạy vào nhà đỏ thì việc chạy vào chức, quyền của Việt Nam cũng là dễ hiểu. Ai cũng muốn có chức, có quyền và điều này chưa thể khẳng định là xấu. Bản thân tôi cũng từng nói với nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu rằng tôi cũng muốn chạy để có chức."

 
Putin chạy ngựaVidéo Barack Obama chạy footing với Phó tổng thống trong Nhà Trắng.
 

Cù Lần
Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment