Friday, April 3, 2015

Công nhân đình công rộng lớn


Công nhân Pou Yuen - Saigon đình công ngày thứ 7 liên tiếp.
Công nhân KCN Tân Hương - Tỉnh Tiền Giang bạo loạn


Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment