Thursday, May 7, 2015

Nhà văn Võ thị hảo tuyên tuyên bố từ bỏ Hội nhà văn Việt Nam ?!


Võ Thị Hảo
 Tôi là Võ Thị Hảo – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam(HNVVN) từ năm 1996.
Hôm nay ngày 5/5/2015, tôi  tuyên bố từ bỏ Hội nhà văn Việt Nam.
Lý do:

Hội Nhà văn Việt Nam ngày càng có thêm nhiều hành động tỏ ra thù địch với  quyền tự do tư tưởng, tự do sáng tác và nhân quyền của nhà văn.
Điều này là vi hiến, vi phạm Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa , Công ước về những quyền dân sự và chính trị cuẩ công dân mà chính phủ VN đã ký cam kết trước Liên Hiệp quốc từ nhiều năm qua.

Vì thế, tôi tuyên bố từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam kể từ ngày hôm nay.

Kính báo và trân trọng cảm ơn quý vị đã đọc văn bản này.

Người tuyên bố
Võ Thị Hảo

No comments:

Post a Comment