Friday, August 21, 2015

CÁCH ĐÂY HƠN 250 NĂM DÂN TRÍ MỸ CAO HAY THẤP?

Huỳnh Ngọc Chênh

 
Không những rất thấp mà còn rất ô hợp. Họ bao gồm những người nghèo khó và giang hồ tứ chiếng di cư đến từ Châu Âu, nô lệ da đen mới bắt về từ rừng rậm Phi Châu, người Da Đỏ bản địa còn sống hoang dã và một ít phu phen cực kỳ nghèo đói thất học đến từ Châu Á. Nhưng nước Mỹ cũng có một thiểu số tinh hoa đứng đầu đó là giai cấp tư sản mới nổi lên ở các bang vùng Đông Bắc. Lực lượng tinh hoa nầy đã lãnh đạo nhân dân Mỹ đứng lên chiến đấu giành quyền độc lập từ Thực dân Anh (1775 -1783)
Sau khi giành được chính quyền, nhóm tinh hoa tư sản đó đã không nại cớ đại đa số nhân dân Mỹ còn "dân trí thấp" để thiết lập chế độ độc tài. Họ ban hành ngay hiến pháp để hình thành thể chế dân chủ toàn diện, xây dựng nhà nước tam quyền phân lập tuyệt đối và không hạn chế bất cứ quyền tự do phổ quát nào của người dân. Trong bầu trời rộng mở ấy, những người Da Đỏ bản địa, người gốc Phi, người gốc Á có xuất phát thấp kém dần dần đã vươn lên bình đẳng với người gốc Âu trên mọi lãnh vực như ngày nay.

Nước Mỹ không những nhanh chóng phát triển lên giàu mạnh mà còn trở thành siêu cường số một của hành tinh.
Lại nghĩ về Việt Nam. Sau khi giành chính quyền vào năm 1945, những người đứng đầu biết hướng đất nước theo con đường dân chủ thì VN đã khác.

Tuy nhiên đó là chuyện lịch sử đã lỡ rồi, không nói nữa. Nhưng ngay bây giờ tại sao ta vẫn còn lẩn quẩn trong cơ chế độc tài phản động, đi ngược lại bánh xe phát triển của nhân loại?

Các ông sợ dân chủ ra toàn dân, do dân trí thấp sẽ sinh ra rối loạn? Không, thực chất là các ông sợ mất đi quyền cai trị độc tôn với "bao nhiêu lợi quyền ắt về tay mình".

Nhưng các ông không tin nhân dân thì ít nhất các ông cũng tin vào đảng viên của mình chứ. Theo mặc định của các ông thì 4 triệu đảng viên đảng cộng sản là tinh hoa của dân tộc, là những người tiên phong, là những người có trí tuệ và đạo đức sáng ngời. Thế thì tại sao các ông cũng không dám dân chủ ngay trong đảng? Tại sao các ông không tổ chức bầu cử các chức vụ trong đảng một cách công khai và tự do? Tại sao các ông không cho đảng viên của các ông được quyền tự do bầu cử, tự do đề cử và tự do ứng cử vào các chức vụ từ bí thư chi bộ trở lên? Các ông đã là tinh hoa rồi mà các ông cũng không tin lẫn nhau nữa hay sao.

Tôi chợt bâng quơ nhớ đến tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung và tiểu thuyết mafia của Mario Puzo. Ma Giáo hay các đảng cướp mafia đều chung nhau hai điều: Quyền sinh sát nằm vào tay đầu đảng, và không bao giờ tin vào thuộc hạ của mình.

Ừ nhỉ, băng đảng bất chính thì làm sao nội bộ tin tưởng lẫn nhau.

Sài Gòn 19/8/2015
 
HNC
Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment