Saturday, August 1, 2015

LÀM NGƯỜI TRONG CÕI NHÂN GIAN


Nguyễn Văn Thạnh
Nhà tranh đấu đáng kính của nhân loại Nelson Mandela có nói “Giáo dục là vũ khí tối thượng nhất bạn có thể dùng để thay đổi thế giới”. Thế giới rất cần một nền giáo dục nền tảng toàn cầu về hiểu biết làm Người. Nó như một cuốn thánh kinh thời đại mới. 


MINH TRIẾT
LÀM NGƯỜI TRONG CÕI NHÂN GIAN
1. Minh triết tư duy:
 

Tư duy là một vốn quí mà đấng tạo hóa ban cho con người. Nhờ có tư duy mà con người nhận thức được thế giới và cải tạo thế giới. Nhận thức tư duy và tư duy đúng là một hành trình triết học. Hiện nay, trong khoa học, con người có lối tư duy sau: thiết lập một số mệnh đề nền tảng (thừa nhận hoặc sẽ được chứng minh sau), từ những mệnh đó, bằng phương pháp qui nạp logic, con người xây dựng nên một thế giới quan khoa học. Dùng thực nghiệm để nghiệm chứng giả thuyết.
Nổi tiếng theo lối tư duy này chính là các tiền đề toán học Euclid, các thuyết khoa học-mà nổi tiếng nhất là thuyết tương đối mở rộng của Albert Einstein.
Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng lối tư duy logic của các nhà khoa học tự nhiên vào các vấn đề xã hội. Trên lối tư duy này, tôi xin đưa ra các tiền làm người như sau:
 
-         CHỈ LÀ CON NGƯỜI KHI CÓ TỰ DO (1)
-         CHỈ LÀ NGƯỜI KHI CÓ QUAN TÂM ĐẾN CHÍNH TRỊ (2)
-         CHỈ LÀ NGƯỜI KHI SỐNG CHO MÌNH MÀ KHÔNG HẠI NGƯỜI (3)
-         CHỈ LÀ NGƯỜI KHI TRANH ĐẤU CHO CON NGƯỜI (4)
-         CHỈ LÀ NGƯỜI KHI TRANH ĐẤU THEO KIỂU NGƯỜI (5)
-         LÀ NGƯỜI KHI BIẾT CÁC QUYỀN CON NGƯỜI (NHÂN QUYỀN) (6)
Khoa học chỉ phát triển khi khoa học nhận diện được chân sự vật và có thước đo cho nó. Ví dụ vật lý nhận ra thuộc tính khối lượng và có thước đo là kg. Từ thước đo này, con người biết được một vật nặng nhẹ thế nào.
Xã hội loại người cũng sẽ phát triển đến mức Người nếu chúng ta có thước đo cho giá trị làm Người. Với những tiền đề trên, ta dễ dàng so sánh, đối chiếu để biết một con người đã Người đến mức nào, một xã hội đã Người đến mức nào.
2.  Tranh đấu cho con người.
Trên cơ sở những thước đo làm người trên, chúng ta thấy nhân loại là Người quá ít và đây chính là rắc rối của chúng ta.
Trên cơ sở tranh đấu cho con người theo phương pháp Người-tình thương và trí tuệ-thì chúng chỉ có thể lựa chọn được một công cụ duy nhất phù hợp: giáo dục.
3.  Ý tưởng về nền giáo dục nền tảng toàn cầu.
Nhà tranh đấu đáng kính của nhân loại Nelson Mandela có nói “Giáo dục là vũ khí tối thượng nhất bạn có thể dùng để thay đổi thế giới”. Thế giới rất cần một nền giáo dục nền tảng toàn cầu về hiểu biết làm Người. Nó như một cuốn thánh kinh thời đại mới.
Đây chính là minh triết trong tranh đấu cho con Người, vì con Người trên qui mô Nhân loại. Giải pháp này sẽ giải quyết rất nhiều rắc rối mà nhân loại đang mắc phải. Hứa hẹn đưa nhân loại đến với một nền hòa bình vĩnh cửu như giấc mơ của nhà triết học Immanuel Kant.
Nguyễn Văn Thạnh


Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment