Friday, August 14, 2015

Người ơi


 
     

nếu linh thiêng chắc hẳn người quá rõ
dự án tranh đua núp dưới danh người
tưởng niệm phụng thờ bao nhà hoành tráng
tượng đá tượng đồng bao chốn bon chen 1
 

"thanh bạch" răng xa xỉ rứa người ơi 2
một chốn ngốn một phết tưngàn tỷ 3
thừa tám năm nuôi mọi người thiếu đói 4
đủ cả năm nuôi gần hết người nghèo 5
 

đừng để gian thần nấp bóng người ơi
đừng để tôn thờ vẫy cờtham nhũng
đừng để quan yêu mà dân oán hận
đừng để triệu người quá khổkhổ thêm
 

xin hãy hiển linh nếu quảanh linh
chặn đám hại dân nếu quả thương dân
bỏ "tượng đồng phơi" tỏ "hồn muôn trượng"  6
tỏ gấp đi người muộn lắm ngườiơi

 

07/08/2015

 

 

Chú thích

 

2  Trong bài "Bác ơi", TốHữu viết:

"Bácđể tình thương cho chúng con

Mộtđời thanh bạch, chẳng vàng son" 


4 Báo cáo tình hình kinh tếxã hội 6 tháng năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La cho biết, Sơn La còn tới hơn 36.000 người thiếu đói. Nếu hàng năm chu cấp cho mỗi người thiếu đói 4.800.000 đồng (bằng mức thu nhập bình quân cao nhất của hộ được coi là nghèo), thì 1.400 tỷ đồngđủ để nuôi tất cả 36.000 người thiếu đói của tỉnh Sơn La trong khoảng 1.400.000.000.000/36.000/4.800.000 = 8,1 năm.
    
5  Quyết định Về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 của Thủ tướng Chính phủ viết: "Hộnghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống."Nghĩa là 1.400 tỷ đồngđủ để nuôi 1.400.000.000/4.800.000 = 291.667 người nghèo cả một năm trời. Quyết định Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội viết rằng tỷ lệ hộ nghèo của Sơn La năm 2012 là 28,69%. Theo đó, với dân số khoảng 1.134.300 người, ước tính Sơn La có khoảng 1.134.300 x 28,69% = 325.431 người nghèo. Như vậy, 1.400 tỷ đồng đủ để nuôi khoảng 291.667/325.431 = 89,62% số người nghèo của cả tỉnh Sơn La trong suốt một năm. 

6  Trong bài "Bác ơi", TốHữu ca ngợi:

"Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượngđồng phơi những lối mòn"


Nguồn: Home Page Hoàng Xuân Phú.

No comments:

Post a Comment