Friday, September 25, 2015

Bài số 3. ĐỂ “ĐẤT NƯỚC TA ĐÀNG HOÀNG HƠN”


TS. Minh Đường: "Trong cuốn “Làm gì cho Tổ quốc Việt Nam?” và “Suy ngẫm về Đổi mới Văn hóa”, gửi biếu Quý vị tháng 7 và 8/2015, các chuyên gia Viện N/C SENA cho rằng, việc độc quyền, thiếu dân chủ, chính sách với các thành phần kinh tế không bình đẳng, không thực sự coi trọng pháp quyền, …, nhất là xác định mục tiêu phát triển kinh tế sai (đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại), đã ngày càng nới rộng khoảng lạc hậu giữa Việt Nam và Thế giới."Hội đồng Lý luận Trung ương (Cơ quan bảo thủ nhất của TBT Nguyễn Phú Trọng) là nơi soạn thảo Văn kiện trình Đại hội XII.
Phó Chủ tịch Hội đồng, GS.TS Vũ Văn Hiền, phát biểu rằng: "việc gửi biếu tặng sách, tài liệu mà không được sự đồng ý trước của người nhận là hành vi thiếu văn hóa. Việc gửi các kết quả nghiên cứu cho Hội dồng Lý luận Trung ương mà không hỏi ý kiến trước là thiếu văn hóa ".
Rõ ràng là muốn góp ý cho ĐH XII mà không sợ bị quy kết "Thiếu Văn Hóa " thì phải xin phép trước.
Vì thế mà site ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẠI HỘI XII đã không đăng những bài góp ý không chịu ăn theo nói leo với Hội đồng này.

Chúng tôi nhận được 5 bài góp ý và sẽ lần lượt đăng trên Dân Quyền        Kính gửi:  -  Các Quý vị Ủy viên Trung ương Đảng.

                         -  Các Quý vị Đại biểu Quốc hội.

                         -  Các Quý vị thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

                      

Đúng 70 năm trước, muôn người Việt Nam đã lắng nghe bằng trái tim mình lời Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập và đồng lòng, nhất trí thành lập chế độ Dân chủ, Cộng hòa, đưa nước ta thoát vòng nô lệ, đến với Thế giới. Sáng hôm nay, 2/9/2015, với ước mong đất nước phát triển bền vững, Đại hội Đảng lần thứ XII thành công,   xin nói về hai việc cần giải quyết  “SỚM” và “ĐÀNG HOÀNG” (Cụm từ “Đàng hoàng” lấy từ lời Bác Hồ “Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, …”, có điều ở mỗi việc cụm từ này có ý nghĩa riêng).  

Việc thứ nhất: SỚM xây dựng một Cương lĩnh “ĐÀNG HOÀNG”, để đưa Việt Nam thành Quốc gia Văn hóa, có nền Sản xuất Tiên tiến.  

Trong cuốn “Làm gì cho Tổ quốc Việt Nam?” và “Suy ngẫm về Đổi mới Văn hóa”, gửi biếu Quý vị tháng 7 và 8/2015, các chuyên gia Viện N/C SENA cho rằng, việc độc quyền, thiếu dân chủ, chính sách với các thành phần kinh tế không bình đẳng, không thực sự coi trọng pháp quyền, …, nhất là xác định mục tiêu phát triển kinh tế sai (đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại), đã ngày càng nới rộng khoảng lạc hậu giữa Việt Nam và Thế giới. Thực tiễn 70 năm (1945-2015) cho thấy, văn hóa phát triển kéo theo mọi thành công, còn phát triển kinh tế từ khai thác tài nguyên, lao động giản đơn sẽ tàn phá môi trường thiên nhiên, hủy hoại môi trường văn hóa. Vì thế sứ mệnh Đại hội XII là xây dựng Cương lĩnh mới đưa Việt Nam thành “Quốc gia Văn hóa, có nền Sản xuất Tiên tiến. 

Cuộc Đổi mới Văn hóa lần I – xây dựng Văn hóa Độc lập, đánh dấu bằng  Cách mạng Tháng 8, đã mang lại “Các Thành tựu Văn hóa” tiêu biểu như:
1. Xây dựng Thể chế Dân chủ, Cộng hòa hợp xu thế, hợp lòng dân để lâu dài phấn đấu cho Tổ quốc Việt Nam được thực sự Độc lập, Tự do, Hạnh phúc.  

 2. Tôn trọng xã hội đa nguyên, đa đảng, xây dựng Chính phủ Đoàn kết do trí thức lãnh đạo, có chính sách bình đẳng mọi thành phần kinh tế. Động viên, tôn trọng sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân.

3. “Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”, ví như đã là ngọn cờ cho các nước thuộc địa giành độc lập. v.v..

Đây là tiền đề cho đất nước thống nhất năm 1975, và Đại hội XII thành công, bởi nếu Tuyên ngôn Độc lập 1945 và Hiến pháp 1946 đã là nền tảng cho Đổi mới Văn hóa lần I, thì tin là các văn bản này sẽ tiếp tục là một trong các cơ sở xây dựng một Cương lĩnh “Đàng hoàng” với nội hàm, để xứng với truyền thống cha ông và là một phần không thế thiếu của Thế giới Mới - Thế giới Đoàn kết & Hòa hợp (không phải Chia rẽ & Cực đoan như thế kỷ 20), Việt Nam sẽ xây dựng Văn hóa Mới - Văn hóa Khởi nghiêp & Phát triển, với năm động lực là lòng Yêu nước, tinh thần Đoàn kết Dân tộc, Thượng tôn Dân chủ, Đoàn kết Quốc tế và Thúc đẩy Sáng tạo.

Được biết với quan niệm phải Đổi mới Tư duy để phát huy sức mạnh Dân tộc, tiếp thu mọi nguồn lực, đưa đất nước phát triển bền vững, hiện nay nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã sẵn sàng hoặc cùng Đảng xây dựng Cương lĩnh mới, hoặc tìm nguồn lực xây dựng độc lập, sau đó gửi trên xem xét, tổng hợp. Xin thông báo, Trung tâm Xây dựng Môi trường Văn hóa mới là một trong số các đơn vị này. 
 

Việc thứ hai: SỚM làm hai việc, để có được Lãnh đạo “ĐÀNG HOÀNG”.  

Thứ nhấtcần SỚM hợp nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước để người được chọn làm lãnh đạo có đủ điều kiện thực hiện sứ mệnh dân tộc giao. Có quan điểm cho rằng không nên làm như vậy vì như thế sẽ dẫn đến mất dân chủ. Điều đó “Có thể”, song không làm thế thì “Chắc chắn” đất nước sẽ trì trệ, lạc hậu. Đó là chưa kể Việt Nam là nước duy nhất còn giữ chế độ này. Các nước như Lào, Trung Quốc, … đã thực hiện điều này từ lâu và thực tiễn cho thấy hợp lý.  

Thứ haicần SỚM minh bạch, công khai tiêu chí, cách thức chọn nhân sự cho vị trí quan trọng này. Không nên để một việc hệ trọng như vậy lại chỉ ít người được biết, được có ý kiến và công bố vào phút cuối. Rõ ràng, để có lãnh đạo “Đàng hoàng” (tức đủ bản lĩnh, đủ tầm Văn hóa), cần lấy các chủ trương của Đảng, Nhà nước có tính thúc đẩy Đổi mới Văn hóa lần II (ví như Nghị quyết 33 tháng 6/2014 về Đổi mới Văn hóa của Hội nghị Trung ương 9), làm tiêu chí chọn Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước (thay các tiêu chí vùng, miền, tuổi tác, … đã lỗi thời). Đó là: 

Có Niềm tin là Niềm tin Chiến lược.

Biết “Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân”.

Biết xây dựng Đảng, Chính phủ làm tốt chức năng “Kiến tạo phát triển”.

Biết “Không đổi chủ quyền lấy thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc”.

Biết xây dựng khối Đoàn kết Quốc tế vững mạnh.

Biết lấy hiệu quả công tác làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ.

Biết tôn trọng Lý luận và BIẾT SỬ DỤNG “CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC”.

Quan trọng nữa là, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước cần là người với ngoài nước thì có năng lực đối ngoại, được nhiều nước từ nhỏ đến lớn tôn trọng; Trong nước thì dám đương đầu với các khó khăn, dám làm, dám chịu, ngày càng được nhân dân tin tưởng. Ngoài ra, cũng cần bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cũng như trải qua các cương vị lãnh đạo từ địa phương đến trung ương. Không ít ý kiến cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đáp ứng đủ các tiêu chí; Song dù thế, cũng nên tổ chức để đảng viên, nhân dân được công khai trao đổi, bàn luận.    

Nhân dịp Quốc khánh lần thứ 70 (2/9/1945-2/9/2015), xin gửi Quý vị lời chào Quyết tâm Đổi mới. Kính chúc Quý vị, Gia đình, Bạn bè và Đồng nghiệp nhiều Sức khỏe, An lành, Thành công, Hạnh phúc.

 

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA MỚI                                                                                                                   

 TS. Minh Đường  

 Viện trưởng Viện N/C SENA
 

Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment