Thursday, September 17, 2015

'Chờ đợi một Trường Chinh mới'

"Chúng tôi đang trông chờ một Trường Chinh (cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam) mới xé bỏ, vứt bản dự thảo lạc hậu, rất lạc hậu, vào sọt rác lịch sử và soạn thảo một dự thảo báo cáo mới trên một tư duy chính trị mới," nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban dân vận Trung ương của Đảng Cộng sản nói với BBC

 


Một nhà nghiên cứu từ Việt Nam nói với BBC việc Đảng Cộng sản Việt Nam cho công bố, lấy ý kiến tham khảo về Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng là điều không có gì mới so với từ trước.

Điều đáng chú ý, vẫn theo ý kiến này, là Đảng vẫn chưa thoát khỏi một lối 'tư duy chính trị' được cho là lạc hậu và do đó cần phải có một nhân tố mới, như một nhà lãnh đạo có tư duy cải tổ, để 'hủy bỏ' hoàn toàn văn kiện này và thay bằng một văn kiện mới.

Trao đổi với BBC hôm 15/9/2015 từ Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Minh Triết Việt, nói:
"Chúng tôi đang trông chờ một Trường Chinh (cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam) mới xé bỏ, vứt bản dự thảo lạc hậu, rất lạc hậu, vào sọt rác lịch sử và soạn thảo một dự thảo báo cáo mới trên một tư duy chính trị mới," nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban dân vận Trung ương của Đảng Cộng sản nói với BBC

Nguồn: Theo BBC

Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment