Sunday, September 27, 2015

CON QUAN, CON DÂN Thơ  Nguyễn Phạm Kim Sơn


Con quan mới được làm quan
Con dân chí khổ, lang thang chợ đời
Con dân vất vả tơi bời
Để con quan được một trời ưu tiên
 
 


Con quan đặc lợi, lắm tiền
Ăn trên ngồi trốc, đương nhiên ngai vàng
Con dân lệ chảy hai hàng
Đói ăn, rách mặc, bẽ bàng ai chăm ?

Con quan xuất ngoại, tháng, năm
Nhà, xe như nước, ngũ nằm trên mây
Đầu dê treo để giả cầy
XHCN là Thầy nói hay:
“Thiên đường đi tới, tầm tay:
Hàng ngang bình đẳng, chờ ngày lên Tiên”

Giỏi nghề nói dối tuyên truyền
Mải lo thu vén, quyền-tiền gối ôm
Ba đời chưa đủ túi tham
Nhơn nhơn tận hưởng, dân cam ngựa thồ

Giang sơn, tổ quốc, cơ đồ
Quân thù gặm nhấm, đào mồ tổ tiên
Riêng ông lắm của, đặc quyền
Đi mây về gió, gởi riêng ngân hàng

Đô la ký gởi ngoại bang
Nhà lầu, xế hộp ngỗn ngang nước ngoài
Đời con, cháu, chắc…hoài hoài
Thiên đường xã nghĩa cái “vòi” quả to
Mặc dân chiếu rách nằm co
Đu dây đi học, chưa no đến trường
Phần ông dự án mở đường
Tượng đài, nâng cấp “vấn vương”…đều đều
Bao nhiêu dự án cho treo
Bao nhiêu dự án golf theo ăn cùng
Kể chi đất nước “não nùng”
Ông đây “dũng sỉ anh hùng” phây phây

Tất cả là để hôm nay
Không vương cũng tướng, không say cũng nồng
Suốt đời ông mải kể công
Nhân dân chết uổng máu sông xương tàn

Người ta độc lập thênh thang
Có đâu ngăn cách, đàng hoàng sống chung
Tự do dân chủ hưởng cùng
Tam quyền phân lập tương phùng đắp xây

Đa nguyên, đa đảng sum vầy
Chứ đâu có phải “ta đây anh hùng”
Toàn trị, nắm đấm, dương cung
Gần một thế kỷ tự tung, quá dài

Tới lui cũng chỉ một vài
“Trống cơm” khéo vỗ khôi hài nên bông ! 

 
N.P. Kim Sơn


Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment