Thursday, October 1, 2015

HƯỞNG THỤ DÂN CHỦ


Huỳnh Ngọc Chênh

Em Beo Hồng là một trong số 3 triệu người gốc Việt ở Mỹ và Châu Âu đang hít thở bầu không khí tự do dân chủ, được tự do làm ăn, tự do đi lại, tự do phát ngôn, tự do bầu cử, tự do lựa chọn hoặc đạp đổ người lãnh đạo cao nhất, thậm chí bản thân họ đủ kiều kiện pháp lý cũng có thể tự do đứng ra ứng cử vào bộ máy cầm quyền để người khác lựa chọn mình. Tóm lại có ít nhất 3 triệu người Việt ở hải ngoại đang hưởng thụ dân chủ.
 


Họ được hưởng thụ cái mà dân Châu Âu phải đổ máu rất nhiều qua các cuộc cách mạng, dân Mỹ phải hy sinh hàng chục vạn người trong cuộc chiến giành độc lập và hy sinh hàng chục vạn người khác trong cuôc nội chiến vì giải phóng nô lệ mới có được.

Không phải tất cả 3 triệu người Việt đang hưởng thụ dân chủ đó đều là những chiến sĩ đấu tranh dân chủ hay những nhà dân chủ, thậm chí có rất nhiều người còn không biết khái niệm dân chủ là gì nữa kia, mặc dù họ đang hít thở nó như đang hít thở không khí (để đến khi nào thiếu không khí thì họ mới hiểu ra sự ngạt thở vì thiếu dân chủ như thế nào).

Nhưng nghịch lý nhất là những người như Beo Hồng, số nầy không phải là ít, quyết liệt chống phá dân chủ, chống phá những người đấu tranh dân chủ trong nước, suy tôn chế độc độc tài...nhưng rồi lại đi ra nước ngoài hưởng thụ dân chủ.

Rồi lại có những cậu ấm, cô chiêu con cái của các vị đang tham gia vào bộ máy cầm quyền, bộ máy quyết liệt tiêu diệt mầm mống dân chủ, đàn áp khốc liệt những người đấu tranh dân chủ, lại được ra nước ngoài hưởng thụ dân chủ hoặc ít ra hưởng thụ nền giáo dục dân chủ.

Những cậu ấm cô chiêu nầy cũng có người ở lại để thành công dân nước dân chủ, nhưng phần lớn thì quay về để tiếp tục nối nghiệp cha mẹ tham gia vào guồng máy cầm quyền để chống lại dân chủ, để đàn áp quyết liệt những người đấu tranh dân chủ trong nước...rồi kiếm nhiều tiền và nhiều quyền để gởi con cháu mình đi hưởng thụ dân chủ ở nước ngoài...

Những người Việt hải ngoại đang hưởng thụ dân chủ không phải đổ máu để xây dựng nên nền dân chủ ở nước sở tại, nhưng phần lớn họ phải đổ máu và nước mắt mới đến được xứ sở dân chủ. Phần còn lại phải mua bằng tiền.

Những người chống phá dân chủ như Beo Hồng và các cậu ấm cô chiêu thì chắc chắn phải mua bằng tiền mới cập được bến bờ dân chủ. Mua rất nhiều tiền.

Tiền ấy ở đâu ra?

Đó là những đồng tiền máu của nhân dân. Chắc chắn vậy phải không các bạn?
Huỳnh Ngọc Chênh

Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment