Friday, October 9, 2015

Mời xem 1 Video Clip độc đáo :

Phim Video Clip này quá độc đáo về chuyện Trung Quốc muốn làm một đoạn băng tuyên truyền cho ngày "quốc khánh" trước công viên bạch ốc có đại sứ tham dự.  

Nhưng không ngờ, thiên bất dung gian:
 
Lúc kéo cờ Trung Cộng lên bị tai nạn 3 lần. Đến lần thứ tư cờ Trung Cộng mới run rẩy leo lên nổi; Đây là điềm gở cho Trung Cộng đại mê tín dị đoan. 

Trung Cộng đã tìm mọi cách cấm phổ biến đoạn băng này trước ngày 1-10. Mời vào xem dưới dây:
 


Cờ đỏ Trung Quốc trước Nhà trắng.Quảng Cáo

No comments:

Post a Comment