Friday, November 6, 2015

CÁC CLIP VIDEO BIỂU TÌNH CHỐNG TẬP CẬN BÌNH Ở SÀI GÒN NGÀY 3,4, 5 /11

KỸ SƯ TRẦN BANG BỊ HÀNH HUNG
BIỂU TÌNH CHIỀU NGÀY 4.11
BIỂU TÌNH CÁC NGÀY 3,4 TẠI HÀ NỘI VÀ SÀI GÒN
BIỂU TÌNH TẠI SÀI GÒN CHIỀU NGÀY 4.11
PHẠM THANH NGHIÊN, ĐỖ THỊ MINH HẠNH XUẤT HIỆN TẠI BUỔI BIỂU TÌNH SÁNG NGÀY 5.11

No comments:

Post a Comment