Monday, March 14, 2016

CƠM CÓ THỊT QUYẾT TÂM VÀO QUỐC HỘI DÙ BIẾT PHẢI CHUI QUA LỖ KIM


Ai cũng biết cái cửa để chui vào quốc hội bé như lỗ kim đối với toàn thể công dân trừ những đảng viên, không phải đảng viên cóc nhái bình thường mà là đảng viên được ân sủng. Thế nhưng lần bầu cử nầy cả nước có trên 100 người dân tự ra ứng cử, người vừa tuyên bố vào giờ chót, giờ kết thúc hạn nộp hồ sơ, là nhà báo Trần Đăng Tuấn một người hoạt động xã hội nhiệt tình. Từ nhiều năm nay, ông đã mang cơm có thịt đến cho các trẻ em nghèo đói ở tận các vùng xa xôi hẻo lánh. Và hôm nay ông quyết tâm mang cơm có thịt vào quốc hội.
Tôi hoàn toàn ủng hộ ông, não của nhiều đại biểu QH đang thiếu protein, ngay cả chủ tịch NSH, nên rất cần nhiều đạm để bổ sung kịp thời.

Sau đây là thông báo ra ứng cử của ông Trần Đăng Tuấn:
"Tôi đã quyết định tự ứng cử Đại biểu Quốc hội vào những ngày cuối trước khi thời hạn đăng ký kết thúc. Đã kịp làm và nộp hồ sơ.
Lý do duy nhất cho quyết định này là tôi thấy:
Đúng là không cần vị trí nào vẫn có thể làm điều hữu ích. Nhưng nếu là đại biểu Quốc hội, sẽ có nhiều điều kiện để làm những điều đúng, điều hữu ích cho cộng đồng hiệu quả hơn.

Tôi không quá thiếu thực tế. Kể cả nếu sau hiệp thương, tên tôi có trong danh sách để bầu, thì cơ hội trúng cử của tôi, một người tự ứng cử, khách quan mà nhìn nhận, là không nhiều. Dù vậy, tôi quyết định tự ứng cử, vì giờ đây tôi nghĩ rằng: Lấy lý do xác suất thành công quá nhỏ mà không làm điều gì đó cần làm, thường chỉ là cách biện hộ cho sự yếu đuối.
Hướng đến mục tiêu trúng cử, nhưng tôi để chuyện trúng hay không trúng cử thành áp lực. Tôi quyết định không bỏ qua cơ hội nhỏ làm những việc hữu ích lớn. Nếu cơ hội nhỏ đó không thành hiên thực, thì tôi sẽ vẫn luôn có những cơ hội lớn để làm các việc hữu ích nhỏ. Thiết nghĩ: Cơ hội bao giờ cũng có, quan trọng là thái độ của chúng ta với các cơ hội mà thôi."

Một số hình ảnh về chương trinh cơm có thịt của nhà báo Trần Đăng Tuấn

No comments:

Post a Comment