Monday, March 14, 2016

KHÔNG MUỐN NÓI NỮA NHƯNG CŨNG PHẢI NÓI

Huỳnh Ngọc Chênh

Sáng nay nhiều công dân ở Sài Gòn bị ngăn chặn không cho ra khỏi nhà để đi dự lễ tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Nhà Văn Phạm Đình Trọng, Blogger Hạ Đình Nguyên, nhà văn Nguyễn Viện, nhà hoạt động công đoàn độc lập Đỗ Thị Minh Hạnh (Do Thi Minh Hanh), bạn trẻ Đỗ Đức Hợp...và tôi đã bị chặn cửa.
Nhiều người khác phải trốn ra khỏi nhà đi "dạt vòm" từ ngày hôm qua mới đến dự lễ được vào sáng nay.
Tui quyết không trốn đi, vì nghĩ rằng đi dự lễ tưởng niệm liệt sĩ phải đường đường chính chính, không mắc chi phải lén lút chui trốn.
Dĩ nhiên, sáng nay, tui ra chưa khỏi cổng đã bị 5 nhân viên quyết liệt chặn lại. Và tôi có dịp tuyên truyền cho đồng bào chung quanh nghe chuyện làm sai quấy của nhà cầm quyền khi ngăn cản trái phép công dân đi dự lễ tưởng niệm liệt sĩ.
(hình ảnh chụp trước cổng nhà tôi sáng nay)


FB Huynh Ngoc Chenh

No comments:

Post a Comment