Monday, April 11, 2016

Thông báo về việc gửi tiền ủng hộ Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam


Gần đây có thông tin cho biết có người đứng ra kêu gọi góp tiền và nhận tiền, nói là để “giúp in “sách cấm” của Văn đoàn Độc lập”. Về việc này, Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam (BVĐ) xin chính thức thông báo như sau:

1.       Cho đến nay, BVĐ chỉ tổ chức một đợt công khai quyên góp tiền để in 2 tập truyện ngắn chọn từ các truyện đã đăng trên Văn Việt. Việc này đã hoàn tất trong năm 2015 và bản quyết toán đã được gửi đến mọi thành viên BVĐ cùng những người góp tiền. BVĐ chưa có chủ trương in tiếp ấn phẩm nào khác.

2.       BVĐ có 2 quỹ thường trực nhận sự ủng hộ của cá nhân các thành viên BVĐ, cộng tác viên và bạn đọc Văn Việt: Quỹ hoạt động thường xuyên của BVĐ và Quỹ Giải thưởng  Văn Việt.

3.       Mọi lời mời đóng góp cho 2 Quỹ trên và cho mọi công việc đột xuất khác của BVĐ nếu có đều được công bố công khai trên mạng Văn Việt. Mọi khoản tiền gửi về chỉ được nhận trực tiếp bởi Người Quản lý Quỹ là nhà thơ Hoàng Thị Ý Nhi hoặc thông qua tài khoản ngân hàng duy nhất:

Chủ TK: Hoàng Thị Ý Nhi

  - Số TK: 0108452175

Ngân hàng Đông Á ( DONGA BANK)

 
4.       BVĐ chưa bao giờ ủy quyền cho cá nhân nào đứng ra vận động quyên góp hoặc nhận tiền và không chịu bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin khác với nội dung thông báo này.

Kính báo

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam

 

No comments:

Post a Comment