Sunday, May 1, 2016

Cuộc chiến Việt Nam 40 năm nhìn lại

Cuộc chiến Việt Nam 40 năm nhìn lại: Thiếu Tướng Lê Minh Đảo của Quân lực Việt Nam Cộng hòa và Trung tá Nguyễn Anh Tuấn thuộc Hải quân Hoa Kỳ nhìn về Việt Nam sau 40 năm kết thúc chiến tranh Nam Bắc.

Ở phút thứ 5'30, ông Đảo nói 'cải tạo' là một hình thức 'đi đày' và đặt câu hỏi "ai cải tạo ai?

Cái trình độ, cuộc sống của tụi tôi có cần những người cải tạo để đưa tụi tôi từ con người biết đầy đủ nhân phẩm xuống...

'cải tạo' là một hình thức 'đi đày'


Nguồn: Theo BBC

No comments:

Post a Comment