Tuesday, May 10, 2016

THÔNG ĐIỆP BIỂU TÌNH CỦA ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ UNESCO TẠI VIỆT NAM

Thông điệp biểu tình của cô thật ngắn gọn, rõ ràng và quyết liệt!
Chính quyền cũng phải SẠCH

Đây là Cô Hoàng Thị Minh Hồng, đã 2 lần thám hiểm Nam cực, từng làm Đại sứ thiện chí của UNESCO tại VN và Đại diện Quỹ bảo vệ Động vật hoang dã (WWF) tại VN.

  

Ảnh và thông tin: FB Nguyễn Quang A

No comments:

Post a Comment