Wednesday, May 4, 2016

Tiếng rao thế kỷ


 Vũ Lê Văn
 
                                         
Xin được gửi đến toàn dân Việt.
Đồng gửi các nhóm lợi ích, Formosa,''tập đoàn'' khác
 

 
Cá biển giờ đây thành cá độ 
 
Ai chơi trò lấp liếm lu loa ?

Biển đẹp rồi đây thành biển chết

Lợi quyền tuyệt đối thuộc về ai?


 
Cá biển giờ đây thành cá độ
 
Sinh mệnh người dân - cuộc đỏ đen

Nóng máu bạc tiền chơi sấp ngửa (*)

Gieo nhân, gặt quả hãy coi chừng !

 

Thảm họa môi trường, dân trực tiếp

Lãnh luôn thiệt hại, ngẫm mà đau

Toàn diện vấn đề soi triệt để

Ngư dân - biển Đông - Formosa

 

Lưỡi bò U liếm sạch biển Đông (**)

Lăm le liếm nước Việt nghìn năm

Độc chất thải càn vô nhân tính

Quốc dân tuyệt diệt, hãy coi chừng !


*   *
  *

Rời bỏ ngư trường xa đảo - đá

Viễn cảnh vong nô thảm ... họa đen

Đỉnh cao phù hoa ai thảm ... đỏ ?

Dân thảm .. sầu, cá chết thảm ... thê !

 

Trời cao có thấu phận vong ... ngư?

Ly hương rời bỏ biển muôn đời

Sầu nơi biển lạ sầu vong ...quốc !

Hận này muôn kiếp hận khôn nguôi
 
 

Rời bỏ ngư trường xa đảo - đá

Ngư dân về phố thị tìm cơm

Ai mua cá chết, Ai mua cá !...

Tiếng rao thế kỷ, tiếng rao buồn

 

Nào đâu chiến lược kinh tế biển ?

Nào đâu là lãnh thổ vẹn toàn ?

Nào đâu du lịch thiên niên kỷ ?

Tiếng rao buồn ... tiếng vọng hư không !

 

Nào đâu phát triển luôn bền vững ?

Nào đâu là cứu cánh nhân văn ?

Ngập tràn xã hội màu vô cảm

Tiếng rao buồn ... nhức nhối tâm can !...

 

Này nhé, chớ gào hươu vượn nữa

Tuyệt đối không ai dám đứng thề:

Xin ăn cá chết, xin thề đứng !

Xơi lưỡi bò độc, đốt u mê !


*  *
  *

Đừng chơi đá bóng đến trăng sao

Bóng bổng thinh không xấu mặt nào?

Đừng cho dân Việt toàn ngu dốt

Coi chừng ! Penalty  đến mau !

 

Trách nhiệm về ai tuyệt đối nào?

Rau nào sâu nấy thế mà thôi

Đừng hỏi vì sao trời hại ... biển !

Số phận ? Không ! Là nhân quả thôi !

 

Độc chất ai mang về Đất Mẹ ?

Ngàn đời biển chết cá tiêu vong

Đừng khóc, đừng van, đừng chịu nhục

Hãy gầm, hãy thét, hãy lên đàng !
 

Tác giả : Vũ Lê Văn , 01/05/2015

 

CHÚ THÍCH:
         (*) Ông Chu Xuân Phàm, phát ngôn nhân của Formosa đã xấc láo tuyên bố: dân Việt hãy chọn một trong hai: hoặc tôm cá, hoặc nhà máy thép(!?).Đây chính là trò chơi đỏ đen, sấp ngửa ''cờ gian bạc lận'' của các nhóm lợi ích, các tập đoàn tai tiếng gây ra thảm họa môi trường toàn diện, trực tiếp dẫn đến thiệt hại tuyệt đối cho dân chúng nước sở tại.

        (**) Đường chín khúc (hình lưỡi bò , hình chữ U ) do China vẽ xằng vẽ bậy, nhằm mục đích phục vụ mưu đồ đen tối lẫn hành động công khai quyết liệt xâm lược biển Đông của Việt Nam.

No comments:

Post a Comment