Friday, June 10, 2016

Bến Ngộ Kerrey

             Tặng TNS Bob Kerrey, gửi Tôn Nữ thị Ninh
 

Vô thường, nhân quả, Bob Kerrey
Thế thái nhân tình lắm thị phi
Mồm loa mép giải mù (*)Trí Việt
Tá hoa hiến Phật (**) đẹp Fulbright

Hồi đầu thị ngạn Tâm ngời sáng
Tâm xà khẩu phật Hận mòn ghi

Bến Mê nghiệp chướng ai lầy bước
Bao giờ bến Ngộ (***), ngộ(****)Kerrey ?

Tác giả: Vũ Lê Văn, 09/06/2016

CHÚ THÍCH:

               (*) : mù: theo nghĩa trong thành ngữ:''quá mù ra mưa '' - Trí Việt: ''dự án'' & giấc mộng đại học Trí Việt do Tôn Nữ thị Ninh khởi xướng đã lâu nhưng chưa thành hiện thực.

               (**): Mượn hoa dâng Phật: nói về quá trình vận động và gây quỹ vô tư, tấm lòng trong sáng, nhiệt thành của thượng nghị sĩ (TNS) Bob Kerrey đã hết lòng vì dân Việt để thành lập đại học Fulbright Việt nam (Fulbright University Vietnam - FUV) .
               (***) & (****): Ngộ: giác ngộ -  ngộ : gặp gỡ

No comments:

Post a Comment