Friday, July 8, 2016

Hà Nội khởi động biểu tình phản đối Formorsa


Người Hà Nội yêu cầu:

- BRING FORMOSA TO COURT!
- CHÍNH PHỦ CHỌN FORMOSA HAY CHỌN NHÂN DÂN?
- HÃY TRẢ LẠI MÔI TRƯỜNG SẠCH CHO VIỆT NAM!
- ĐÓNG CỬA VĨNH VIỄN FORMOSA!


 Chùm ảnh: FB Nguyễn Thúy HạnhNguồn: Theo Tểu Blog

No comments:

Post a Comment