Friday, September 30, 2016

Sắp sửa đóng cửa công ty Intel Việt Nam?


Intel chính thức thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 1997 

 

No comments:

Post a Comment