Tuesday, September 13, 2016

TỰ DO CHO NGUYỄN HỮU VINH VÀ MINH THUÝ

Nguyễn Phú Trọng luôn muốn thể hiện là người thanh liêm, chính trực, và được đám tay chân DLV cao cấp tung hô là người trong sạch, đổi mới.. Việc bắt bớ, bỏ tù những blogger yêu nước đều là tội của đối thủ của ông, cái thế lực mà ông đã triệt hạ xong.
22/9/2016 xử phúc thẩm anh Basam Nguyễn Hữu Vinh, và Nguyễn Thị Minh Thúy, những người vô tội, chỉ vì yêu nước, chống Tàu mà phải chịu tù đày. Nếu ông Trọng đúng là người như ông muốn thể hiện và như đám DLV cao cấp tung hô, và đúng là việc đàn áp bắt bớ những blogger yêu nước là do đối thủ của ông gây ra, thì giờ đây quyền lực đã hoàn toàn nằm trong tay ông, hãy chứng minh điều đó bằng việc thả vô điều kiện tại tòa anh Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy, đồng thời công khai xin lỗi họ về 28 tháng và 17 ngày họ bị tù oan bởi chế độ cộng sản.
Nếu ko thì ko thể chối cãi việc ông và bộ sậu của ông là tay sai của Tàu cộng như đông đảo nhân dân vẫn lên án.

TỰ DO CHO ANH BASAM NGUYỄN HỮU VINH và NGUYỄN THỊ MINH THÚY!!!
FB Nguyễn Thuý Hạnh 

No comments:

Post a Comment