Sunday, October 16, 2016

GIẢI PHÁP PHẢI LÀ "PHÁP TRỊ HOÁ" CHẾ ĐỘ

Trương Nhân Tuấn 
Kết quả Hội nghị trung ương 4 thật là thê thảm. Rõ ràng ông Trọng (là người tốt ?), có tham vọng, nhưng ông không có khả năng để thực hiện cái tham vọng của mình.
Đến bây giờ họ vẫn còn ê a những thứ đã tụng niệm từ đôi ba thập niên trước.
Hiện tượng "xốn lòi con mắt", một người làm quan là cả họ làm quan.

Không lẽ người dân đổ máu xương đánh đổ thực dân phong kiến, lập nên chế độ "cộng hòa xã hội chủ nghĩa", là để cho quan nhà sản lập lại chế độ phong kiến, cha con nhà sản tiếp nối làm vua?
Mà nền phong kiến cộng sản tệ hại, tham tàn gấp một trăm lần phong kiến vương quyền thời xưa. Tên quan cộng sản nào cũng tham nhũng, cũng lạm dụng quyền lực bức hiếp dân lành...
Ông Trọng đưa ra giải pháp "giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng"...

Những thứ này đã nghe nhàm tai từ mấy chục năm trước. Nhàm tai vì không hiệu quả. Càng tụng niệm ê a "phê và tự phê" (trở thành sướng và tự sướng) các quan nhà sản càng lộng hành.

Có bao giờ quan chức tham nhũng đến mưc này? Có bao giờ quan nhà sản chuyên quyền như thế này ? Một người làm quan là con cháu, anh em, dâu rể, cả giòng họ... lên làm quan. Lên làm quan là thâu tóm, buôn quan, bán chức, cướp đất của dân nghèo bán cho tài phiệt, bán của cải, tài nguyên quốc gia, "rút ruột" những công trình quốc gia, thông đồng với tài phiệt nước ngoài khuynh đảo nền kinh tế quốc dân, lợi dụng quyền lực thâu tóm các định chế tài chánh (như ngân hàng), kiểm soát độc quyền các kênh truyền thông, điện thoại, tin học...

Quan tham kiểu mẫu là gia đình Ba X.

Tư tưởng chính trị nào (còn uy tín) để "giáo dục" ? Ông Trọng nói mà không sợ lẹo lưỡi. Còn "kiểm tra, giám sát, kỹ luật đảng", làm như nào giờ không có các thứ này. Vấn đề là, kiểm tra, anh có tư cách đéo gì để "kiểm tra" tôi ? công lao đóng góp cho cách mạng của anh mỏng như tờ giấy. Lại còn "chân mình thì lấm bê bê". Giám sát, ai cũng ăn vụng bột, trên miệng còn dính vết, thì ai giám sát được ai ? Vả lại, anh ăn, tôi ăn, ăn đồng chia đủ, chia đúng động từ "ăn" thì ai giám sát ai ? Còn nói tới đảng. Nghe anh Tư Sang nói đúng hơn. Đó là một ổ sâu bọ. Chính mấy anh tự nhận, tự tố cáo lẫn nhau là sâu bọ. Nói tới "trong sạch", "đạo đức" trong đảng là nói tới đạo đức của Tú Bà.

Tôi cũng không hiểu vì đâu ông Trọng có thể nói tới việc "hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".
"Trí tuệ đỉnh cao" vẫn chưa thấy những biến chuyển địa chính trị ở bên ngoài.
Quan niệm "toàn cầu hóa" (về kinh tế) đã và đang bị lung lay. Luật chơi sẽ thay đổi hay chiều hướng thay đổi (phi toàn cầu hóa) ?.
Đỉnh cao trí tuệ bàn luận những việc thiên hạ đã (hay sắp) bỏ sau lưng.

Theo tôi, đến nay thì ý kiến của ông Vũ Ngọc Hoàng vẫn là "giải pháp ưu việt" nhứt hiện nay, trong tất cả các ý kiến đóng góp như của Lê Khả Phiêu, Vũ Khoan v.v...
Thứ tự ưu tiên của các vấn đề cần làm, là "Kiểm soát quyền lực; tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và minh bạch thông tin; đổi mới cơ chế quản lý; cải cách bộ máy và đổi mới công tác cán bộ; xử lý nghiêm minh các vụ tiêu cực."

Mặc dầu còn e dè, nhưng ý kiến của ông Vũ Ngọc Hoàng là khá rõ rệt, khi đề nghị "mô hình phân quyền ở các nước tiên tiến giữa ba nhánh quyền lực (mà lâu nay ta gọi họ là tam quyền phân lập) nhằm kiểm soát chéo và điều chỉnh lẫn nhau, chống lạm quyền".
Tức giải pháp phải là "pháp trị hóa" chế độ.
FB Nhân Tuan Truong

No comments:

Post a Comment