Saturday, October 15, 2016

LIỆU CÓ KHẢ THI?


TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG KÊU GỌI NHÂN DÂN GIÚP ĐẢNG…
GS Mạc Văn Trang
Nghiên cứu NQTW4/12 thấy: 3 nhóm giải pháp đầu vẫn như ngày xưa, có nhóm 4 là để NHÂN DÂN lên đầu. Vậy bà con hãy giúp Đảng chỉ ra xem các đảng viên “suy thóa” đến đâu và chữa bằng cách nào?
Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị TƯ 4 khóa 12, ngày 14/10/2016, TBT Đảng Nguyễn Phú Trọng cho biết hội nghị đã “thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống” của các cán bộ và đảng viên. Ông nói sự suy thoái đó “nguy hiểm khôn lường”. TBT yêu cầu tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp “xây dựng, chỉnh đốn đảng” bao gồm các công việc “về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội”…
Nghiên cứu NQTW4/12 thấy: 3 nhóm giải pháp đầu vẫn như ngày xưa, có nhóm 4 là để NHÂN DÂN lên đầu. Vậy bà con hãy giúp Đảng chỉ ra xem các đảng viên “suy thóa” đến đâu và chữa bằng cách nào? - FB Mạc Văn Trang 

LIỆU CÓ KHẢ THI?
Nhà báo Lê Hải
4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn đảng” bao gồm các công việc “về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

- Giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình: giáo dục hơn 70 năm nay rồi nhưng một bộ phận to vẫn tiếp tục suy thoái; chẳng ai dại gì tự phê bình còn phê bình thì cũng phải kiêng nể nhau nên không có tác dụng.
- Về cơ chế, chính sách: nếu vẫn cơ chế, chính sách cũ thì chẳng có gì... MỚI.
- Về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng: ai kiểm tra, ai giám sát, ai kỷ luật ai? đồng chí chơi tui thì tui chơi lại
- Về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội: nhân dân đâu có quyền gì, có biết gì và nói thì không ai nghe; Mặt trân Tổ quốc là một tổ chức bù nhìn cũng như các tổ chức chính trị - xã hội khác như hội Nông dân, hội Phụ nữ, hội Làm vườn, hội Nhà văn... đâu dám nói hay làm điều gì sai nghị quyết đảng. Đã từng có những chủ trương, nghị quyết sai trong quá khứ. Còn các tổ chức xã hội dân sự, nơi có nhiều ý kiến phản biện, thì bị coi là phản động, bị theo dõi, bị hạn chế hoạt động.
Nếu anh Trọng mà làm chuyển biến được tình trạng xuống cấp của Đảng, của chế độ thì anh sẽ là người anh hùng trong mắt dân.
FB Lê Hải

1 comment:

  1. Nỗi thống khổ của dân Miền Trung đã không thể chất thêm được nữa! Nói tới dân Miền Trung là nói tới dân Việt Nam, vì người miền Trung sinh sống trải dài và rộng khắp đất nước và nhiều quốc gia trên thế giới! Đảng csVN phải chịu trách nhiệm về những thảm họa này!

    ReplyDelete