Saturday, November 19, 2016

Bản tin Việt Nam 18.11. 2016 của đài RFA

Quốc hội Việt Nam quyết định chưa xem xét thông qua các dự luật nhạy cảm như Lập hội, Biểu tình cũng như Dự luật sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự....
 

No comments:

Post a Comment