Tuesday, November 8, 2016

CHUYỆN NHỎ


Vương ĐÌnh Trung

Mấy hôm nay sếp bồn chồn, đứng ngồi không yên. Mấy thằng đệ mời đi nhà hàng sếp cũng gạt không đi. Mấy ông bạn alô rủ đi nhậu, cũng chả thiết.

Nhìn thần sắc của sếp,một thằng đệ ruột đánh bạo hỏi:

- Có chuyện gì mà anh lo lắng quá vậy? Có thể cho tụi em biết đặng giúp gì được anh chăng.

Chuyện này các chú giúp anh rồi, giờ thì không gỡ được nữa, gay lắm.
 
 


- Chuyện gì mà phức tạp vậy anh?

- Thì cái chuyện mua bằng giả ấy: bằng tốt nghiệp phổ thông, bằng ngoại ngữ, bằng tin học, bằng đại học của anh do các chú mua cho anh...

- Vâng, thế thì sao ạ?

- Họ vừa bắt được một đường dây khổng lồ làm đủ các loại bằng giả để bán buôn, bán lẻ trong cả nước. Phen này thì chết cả nút. Họ sẽ truy tìm và xử lí cả người mua chứ không chỉ riêng bọn làm và buôn bán bằng giả đâu.

Thằng đệ cười khề khề:

- Tưởng chuyện động đất, mất mùa gì làm sếp lo, chứ ba cái chuyện ấy cũng làm sếp mất ăn mất ngủ, thì em thấy sếp cả nghĩ, đa sầu đa cảm quá đấy.

- Chú còn đùa được sao?

- Chứ sợ gì mà chả đùa. Sếp xem cả núi bằng giả bọn chúng làm bao năm nay tiêu thụ ầm ầm, hỏi có bao nhiêu người như sếp mua và sử dụng bằng giả. Nếu xử lí các sếp có bằng giả thì hết người phục vụ nhân dân à, cũng như có "cụ" nói: Xử lí hết quan tham thì lấy ai làm quan nữa!

Chuyện nhỏ như con thỏ, thôi sếp lên xe đi xả xì trét. Mấy hôm nay các em ở quán Chiều - Anh cứ nhắc sếp hoài.

Vương ĐÌnh Trung

 


 

No comments:

Post a Comment