Wednesday, November 16, 2016

CÓ THẤY GÌ ĐÂU
                         Thành phố mình tuyệt thật
                         Trong veo như pha lê
                         Đốt đuốc soi trời đât
                         Tham nhũng không bét nhè...
                         Ôi vô cùng sung sướng
                         Cười to lên he he...


Trương Tuần

http://trannhuong.net/tin-tuc-41507/co-thay-gi-dau.vhtm

No comments:

Post a Comment