Wednesday, November 2, 2016

Hãy hạ cánh an toàn, các ông trùm thuyết âm mưu..

Tranh Trương Tuần


Mai Tú Ân:  "Ta s đc được nhng bài viết ca nhng tác gi ni tiếng vi các s liu hoành tráng, c th và không kém phn bí him v ngun cung, đã đưa các bài viết đến ch kết ti mt cách không th chi cãi mt ông quan ln đng đu mt thành ph ln. Hay nhng bài viết đm tính văn chương bay bng v nhng âm mưu cung đình,  nhng nhn đnh lnh lùng ca các chuyên gia d đoán v các cuc thanh trng phe nhóm.
C y như h là ma xó hay chính là nhng đnh cao trí tu y vy"
 
 


 Có v như chưa bao gi người dân bình thường Vit Nam, có rt nhiu người vn bt mãn vi chế đ này li được bay bng như hin nay. Vì theo các tay viết thuc thuyết âm mưu hin nay thì bc tranh toàn cnh ca nn chính tr CS VN qu là quá đen ti, và s sp đ vào ch nht tun này hay ch nht tun sau...

Ta s đc được nhng bài viết ca nhng tác gi ni tiếng vi các s liu hoành tráng, c th và không kém phn bí him v ngun cung, đã đưa các bài viết đến ch kết ti mt cách không th chi cãi mt ông quan ln đng đu mt thành ph ln. Hay nhng bài viết đm tính văn chương bay bng v nhng âm mưu cung đình,  nhng nhn đnh lnh lùng ca các chuyên gia d đoán v các cuc thanh trng phe nhóm. Ri băng ca TBT Nguyn Phú Trng đã h th băng ca TTg Nguyn Tn Dũng và tiếp tc trit nt cái gai còn li là Bí thư Đinh La Thăng..v..v... Ri thì nhng tin tc ca Người Buôn Gió, qua lot bài :"Trnh Xuân Thanh, con dê tế thn" đã lan ta nhanh chóng, được các báo đài uy tín đăng li bài ca Người Buôn Gió vi s trang trng vn có dành cho mt cây viết xut sc. Cùng vi vic chp ly đ tài khai thác ri biến tu theo ý mình ca mt s nhà đu tranh dân ch hàng đu nhưng li là nhng đ đ ca thuyết âm mưu đã khiến cho hu hết người đc chúng ta thy chết ngp vì sung sướng khi thy các chuyên gia ca chúng ta nói vanh vách chuyn ca đnh cao trí tu. C y như h là ma xó hay chính là nhng đnh cao trí tu y vy.

Nhưng là mt người cm viết, tôi vn luôn gi mt s bình tĩnh cn thiết, mt khong lng va phi đ có th lng nghe được hết, và đa chiu các s kin xy ra đúng như nó vn có, và c gng không đ nó bay bng hoc cun mình đi xa. Mi chuyn có th đúng, có th sai nhưng tôi mun nói vi nhng người cm bút chân chính rng, người dân ca chúng ta không phi là nhng con cu mù quáng đ tiếp nhn mi thông tin không đúng s tht na. Còn nhng người cm bút cn nêu cao cái đo ca người cm bút. Đó là phi đem s tht v cho người dân ch không phi ch đem nim vui không có tht cho người dân ca mình.

Mi câu chuyn ch có mt, và không th vì lý do là chúng ta viết báo l dân thì chúng ta có th chế biến vô ti v câu chuyn y theo ý ta được.
Nh
ư ông Trnh Xuân Thanh ch vì s b bt vì ti tht thoát tin ln nên đã b trn ra nước ngoài. Vì tc gin, mun tr thù hay mun bào cha mà qua Người Buôn Gió, ông ta đã phát tán nhng khu hiu phn li ch cũ ca mình. Nhng câu chuyn thân mt, nhng li đe da nhm đến TBT Đng Nguyn Phú Trng như ca hai người bn cũ. Ri cũng qua NBG, ông đưa ra nhng câu chuyn v tham nhũng như hai căn nhà đt tin mà ông Trng có được đã bán. Ri bc tượng vàng 50 ký mà Formosa đã tng cho ông Trng và ông Trng đã nu chy. Nhng câu chuyn rõ ràng là lượm lt trên mng và theo ông Trnh đến vi người dân như mt tin chính thc. Và ta có th thng được ai nếu chúng ta cũng di trá, đi trng thay đen như k thù.

Nhưng đáng tiếc mt s người viết có uy tín đã nâng cao quan đim chính tr, mà h thp đi các giá tr s tht đ tô v nhng chuyn này thành nhng huyn thoi không có thc. Ông Trnh Xuân Thanh được phong lên như mt anh hùng, và được dng lên như mt đi trng vi ông Tng Trng mt cách khiên cưỡng. Còn ông quan to ca thành ph to vn ngi yên như cũ. Bn Cng Sn không thy bn giết, thanh trng nhau. Và người dân mi là k thit thòi nht.

Mc dù thi thế đã thay đi, các chính sách ca người CS cũng đã thay đi nhưng ch là thay đi v bên ngoài cho phù hp vi thi thế, và thay đi đôi chút bên trong đ có th tn ti mt cái thế gii không có ch cho h. Còn bn cht, suy nghĩ cùng các phương pháp t chc và hành đng ca h thì cơ bn vn không đi.

Th nht là s đc tài là điu không phi bàn cãi trong chế đ CS Vit Nam. Th hai là đng viên CS phi đoàn kết tuyt đi đ bo v Đng và chế đ. Vi s di trá, u trĩ h tuyên truyn rng mt Đng là mt tt c. S đoàn kết là nghĩa v sng chết ca tng đng viên. Tt c phi gn kết thành mt khi thng nht cho mc tiêu là bo v s tn vong ca Đng. Tóm li nhng người CS gi đây ch sng chết vi suy nghĩ bo v Đng ca h bng bt c giá nào. Và dù bng đc tài toàn tr thì Đng CS vn là mt đng phái ít có s tranh chp bt đng ý kiến nht.

Vy thì liu h có đ cho các "phe nhóm chính tr" tn ti và làm lũng đon s thng tr ca h không ?  Và vi mt h thng đào to giáo dc khép kín sut 70 năm nay thì h thng s cho ra lò nhng k s làm ngu trung ging ht nhau.  Và gi đây nhng conp đó đang lãnh đo tuyt đi đt nước này theo mt bài bn không thay đi thì mâu thun đâu ra mà băng vi nhóm. Nhng viên chc chính quyn, Đng đang nm quyn hin nay thì cũng ch là nhng người đi làm lâu năm lên lão, hoc cp cp theo chân các th trưởng ri lên. S nghip chính tr ca h thì cũng ch là ch Trung làm đu, Trung vi cp trên ngành dc, và vi ngành ngang là đng y.

Không phi không có người tài năng trong b máy lãnh đo nhưng vi mt h thng giáo dc bo th giáo điu t nh, cùng con đường ra làm quan duy ý chí, mt chiu đã khiến cho nhng người tài năng rơi rng dn, hoc hết còn tài năng mà ch còn li đa phn là nhng k ch biết tha hành và ngu trung khi leo lên được nhng nc thang quyn lc cao nht. Không phi là tt c, nhưng có th nói hu hết các quan chc trung cao cp ca Vit Nam đu là nhng con người cng ngc, vô cm ch biết làm vic theo mt bn năng chuyên môn nào đó được dng sn. Đa phn trong s h là nhng người sut đi tha hành vi nhng cái mông chai sn vì ngi bàn giy quá lâu, h không có kh năng nm bt thi cuc, không có kh năng đc lp làm vic và li càng không có kh năng dn dt các biến thiên ca thi đi. Cũng như không có my người có kh năng làm anh hùng chc tri khuy nước, hoc cơ mưu quyn biến t hp anh hùng mưu làm vic ln. Tóm li  đnh cao trí tu ca Vit Nam thì ngoài chuyên môn nào đó ca h ra, còn thì tt c ch là mt đàn gà mái chính tr, vô cm trước mi biến thiên ca dân tc. Và làm sao tìm kiếm được trong cái đám lao xao y mt con người tm c như Boris Elsin hay Trn Xuân Bách đ làm phe nhóm trong Đng.

Nên Vit Nam này thì thưa các nhà đu tranh thuc thuyết âm mưu, thuyết phe nhóm và các nhà tưởng tượng ra các cuc thanh trng ni b, ri thuyết ly khai cùng các âm mưu đen ti, các cuc đo chính cung đình... thì tìm đâu ra mt Con Người. Do vy rt mong các bn hãy ri b tháp ngà ca tưởng tượng mà tr li các vn đ nóng bng hôm nay. Các bn đu là nhng người viết tài năng, và hãy giúp cho chính người dân ca mình, ch không phi làm cho h bay bng không thc tế.

Là nhng người viết dù là l trái, l dân thì chúng ta cũng phi thượng tôn s tht, và ch s tht mà thôi. Cho dù báo l phi b bưng bít thông tin, b buc đưa các thông tin sai lch thì báo chí l trái chúng ta cũng phi c gng đưa được thông tin s tht và không đưa các tin đn thi chưa kim chng. Đó chính là mt phn sc mnh hin nhiên ca t do thông tin và t do báo chí mà nhng người làm báo chí chân chính chúng ta luôn mong ước.

Hãy h cánh đi, các ngài thuyết âm mưu...

No comments:

Post a Comment