Friday, November 18, 2016

Ông Donald Trump không phải là kẻ thù của chúng ta....

Mai Tú Ân: "Chính nhng k đang ngi trên đu trên c chúng ta Ba Đình kia mi là k thù ca nhng ước vng t do dân ch. Vn là nhng k đang ra lnh bt gi trái phép và cm tù bt công nhng người đu trang dân ch. Vn là nhng k âm mưu phá hoi s đoàn kết ca giáo hi, hay mun trc xut các cha x can đm ra khi giáo dân ca h. Nhng k đang dùng bo quyn, đc tài toàn tr đ bóp nght chúng ta. Chính nhng người đó mi là k thù ca t do dân ch, và mi là k thù ca chúng ta..." 
 

Cuc bu c Tng Thng M 2016 đy sôi đng và cũng đy bt ng đã kết thúc. Ông Donalp Trump đã đc c tng thng, và bà Hillary Clinton, người ph n mà đa phn người Vit Nam chúng ta yêu mến và mong cho thng c đã tht bi.

Tht đáng tiếc cho nhng ai có lòng ng h cho người ph n đu tiên hy vng ngi vào chiếc ghế tng thng quyn lc nht thế gii đã phi tht vng ngp tràn. Bao hy vng và hnh phúc ca nhng tháng ngày trước bu c đã khiến chúng ta thăng hoa. Các nhn đnh ca các người uy tín, cùng các s liu trong các cuc thăm dò khiến chúng ta bay bng. Nhưng ngày bu c 8/11 đã din ra khác hn và đã đưa nhng người Vit ng h bà Clinton như chúng ta phi h cánh xung mt đt. Không phi là h cánh an toàn mà là ngã nga xung đt vì kết qu quá ư bt ng. Không phi ch người Vit chúng ta mà đa phn người dân thế gii cũng đu thng tht ng ngàng trước chiến thng đy thuyết phc ca ông Donald Trump.

Nhưng còn biết nói gì hơn na khi kết qu rành rành như thế, khi ông Donald Trump thng áp đo vi 320/270 phiếu đi c tri so vi người ph n mà chúng ta ng h Hillary Clinton vi con s bun 232/270 phiếu đi c tri. Điu đó cho thy rõ ràng là người dân M, nhng công dân t do ca mt đt nước t do đã la chn được người lãnh đo ca mình mt cách hoàn toàn t do. Dù đúng, dù sai theo quan nim nào đi na thì h cũng đã chn la dt khoát ri. Và nếu ông Donald Trump được đa s người dân M chn la làm tng thng thì ông không phi là người phân bit chng tc, không coi thường ph n. Bi đơn gin là ông đã được người dân M chn la thì ông không th xu xa như thế.

Hãy chp nhn s tht như nó vn có, hãy chp nhn s tht vì đó đã xy ra và chp nhn can đm và bình thường như nhng người dân M đã chp nhn. Vic thng thua ca mt cuc bu c là nhng điu bình thường ca mt nn dân ch, khi có điu bng lòng, có điu không bng lòng nhưng cui cùng tt c đu phi chp nhn cuc chơi mà lut l đã đ ra trước đó. Ông Trump đã đc c. Phi chp nhn kết qu dù thích hay không.

Ông Donald Trump không phi là k thù ca nhng người đu tranh dân ch chúng ta. Có th thi gian vn đng tranh c chúng ta, vì ưu ái n ng c viên ca chúng ta mà té nước theo mưa vi dân M mà đ kích, chế riu hay nguyn ra ông ta thì bây gi đã qua bu c ri, ông Trunp đã được bu làm tng thng ri thì chúng ta hãy ngưng đ kích ông. Hãy ng h tng thng Donald Trump. Bi tng thng M, có th lúc này lúc khác nhưng căn bn không bao gi k thù ca nhng người đu tranh dân ch Vit Nam. Ging như các nn dân ch trên thế gii không bao gi là k thù vi các ước vng dân ch ca chúng ta. Mà ngược li h luôn là ngn c, là nn tng và là nim hng khi cho tt c chúng ta trong công cuc đu tranh đòi t do dân ch cho nước nhà.

Chính nhng k đang ngi trên đu trên c chúng ta Ba Đình kia mi là k thù ca nhng ước vng t do dân ch. Vn là nhng k đang ra lnh bt gi trái phép và cm tù bt công nhng người đu trang dân ch. Vn là nhng k âm mưu phá hoi s đoàn kết ca giáo hi, hay mun trc xut các cha x can đm ra khi giáo dân ca h. Nhng k đang dùng bo quyn, đc tài toàn tr đ bóp nght chúng ta. Chính nhng người đó mi là k thù ca t do dân ch, và mi là k thù ca chúng ta...

MTA


 

No comments:

Post a Comment