Sunday, November 20, 2016

Video Nỗi đau mất đất: Bà con Dương Nội đấu tranh đòi quyền sống.


Làm sao Nguyễn Phú Trọng có thể tuyên bố:" Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?" khi vừa tự thú trước dư luận cách đây không lâu: "Chống tham nhũng rất khó, vì ta tự chống ta".

Khi con chuột cống nói lời giả dối thì xem xong video này lương tâm con người buộc phải thốt lên: "Đất nước bao giờ nhục thế này chăng? "No comments:

Post a Comment