Sunday, January 22, 2017

Những món quà khốn nạnTrương Duy Nhất

Tặng ảnh ông Hồ cho người già. Tặng cờ cho dân… ăn Tết. Không biết tự bao giờ, người ta nghĩ ra được những món quà khốn nạn đến thế.

 *   Nguồn:   truongduynhat's blog

No comments:

Post a Comment