Sunday, February 19, 2017

BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT XÓA BỎ KÝ ỨC VỀ CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 2/79


Báo Đại Đoàn Kết gỡ bỏ bài báo duy nhất đã lên khuôn bài báo về chiến tranh Biên giới 2/79
Huu Nguyen
(Nhà báo, Báo Đại Đoàn Kết)


Biết là nhục, nên hôm nay đã cố tình vào rừng trốn. Thế nhưng vừa ra khỏi bìa rừng đã nhận bao nhiêu là tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ.

Toàn là của những bậc trưởng lão, tiền bối đáng kính trọng nên ngay lập tức mình phải gọi lại.

Và nghe mắng.

Báo ĐĐK (tiền thân là Cứu Quốc, Giải Phóng) mà không có chữ nào về ngày 17/2/1979, thì thật là đáng xấu hổ.


Toàn là những người yêu mến tờ báo, đọc báo ĐĐK từ nhiều chục năm qua không sót một kỳ, nói rằng báo mình lẽ ra phải nói mạnh nhất, nhiều nhất, sâu sắc nhất về sự kiện lịch sử không thể bị lãng quên này. Thế mà... đáng tiếc, đáng buồn, đáng trách...và đáng giận lắm!!!!

Mình chẳng còn biết phải nói thế nào. Chỉ thấy quá buồn, quá nhục và có lỗi quá lớn.... Dù ai cũng biết lỗi và đáng trách là do ai đó chứ mình thì là cái đinh gì, có quyền gì???.

P/S: Một đồng nghiệp cho biết, số báo ĐĐK ngày 17/2/2017 đã lên trang một bài viết đề đề tài chiến tranh ̣biên giới phía Bắc chống quân Trung Quốc xâm lược. Thế nhưng, đến giờ chót đã bị chính lãnh đạo của báo bóc ra.


No comments:

Post a Comment